Wat is CURANT?

Samen onder een dak

Ken je ons cohousingproject CURANT* al?

* CURANT is de afkorting van ‘Cohousing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp’.

Met dat project laat stad Antwerpen jongeren minstens een jaar cohousen onder een dak met een nieuwkomer: een erkende vluchteling of subsidiair beschermde jongere die zonder ouders in België is (tussen de 17 en 22 jaar). Door het samenhuizen met een leeftijdsgenoot (buddy) en intensieve begeleiding willen we de integratie van jonge nieuwkomers verbeteren. 

 • Het project loopt tot 31 oktober 2019. In totaal zullen minstens 75 jonge nieuwkomers deelnemen.
   
 • Het vernieuwende project is mogelijk dankzij middelen van het Urban Innovative Actions (UIA)-fonds, een initiatief van de Europese Commissie. De Europese Commissie koos het project uit 378 voorstellen van verschillende Europese steden. 
   

We spreken in onze communicatie over ‘cohousing’ CURANT. Juridisch is ‘samenhuizen’ een correctere benaming. Maar omdat dit begrip in België minder gebruikelijk is, kozen we ervoor om afwisselend te spreken over ‘cohousen’, ‘een appartement of woning delen’, ‘samenhuizen’, ‘onder één dak wonen’ … De duo’s hebben minstens een keuken gemeenschappelijk. In sommige woningen/appartementen hebben ze ook een badkamer en/of woonkamer gemeenschappelijk.
 

Win-win voor jonge nieuwkomers en jongeren 

Inne Haine

Het principe van cohousen is eenvoudig maar ook zeer voordelig.

We willen de integratie van een erkende vluchteling of subsidiair beschermde jongere, die zonder ouders in België is (tussen de 17 en 22 jaar), verbeteren. Door te wonen via CURANT kunnen zij:

 • hun zelfstandigheid vergroten
 • hun sociaal netwerk uitbreiden
 • hun Nederlands verbeteren

Ook voor de buddies is het een interessant project. In ruil voor een betaalbare woning ondersteunen ze mee een kwetsbare groep in de samenleving. Je betaalt 250 euro huur per maand en 85 euro vaste kosten voor gas, elektriciteit, tv en internet.

 

Intensieve begeleiding

Inne Haine

De kwetsbaarste nieuwkomers zijn vaak de jongeren die als erkend vluchteling of als subsidiair beschermde zonder ouders in België toekomen. Een deel van hun ondersteuning, zoals een voogd of onthaalklas (OKAN), valt weg als ze meerderjarig zijn. Door hun kwetsbaarheid lopen ze een groter risico om:

 • zonder diploma de school te verlaten
 • voor lange tijd af te hangen van OCMW-steun

Onze maatschappelijk werkers willen de integratie en zelfredzaamheid van die jongvolwassenen een stevige boost geven. Ze blijven niet passief langs de zijlijn staan en starten verschillende vervolgtrajecten op samen met andere partners.

De jongere krijgt onder andere:

 • een woontraject, om hem aan te leren hoe hij:
  • rekeningen betaalt
  • geld spaart
  • een huis schimmelvrij houdt
 • Nederlandse les
 • een aangepast inburgeringstraject
 • begeleiding bij huiswerk
 • psychologische ondersteuning
 • begeleiding naar de juiste opleiding, stage, onderwijs of werk, via het departement Activering van het bedrijf Sociale Dienstverlening en de VDAB (bijvoorbeeld: een werkplek om de jongere een eerste werkervaring te bieden)

 

Het buddysysteem, een vernieuwende aanpak

 

Inne Haine

Stel jij je kandidaat als buddy? Dan kan je echt een verschil maken voor de integratie van zo’n nieuwkomer. Daarvoor ben je bereid om samen met hem verschillende stappen te nemen:

 • een uitstap doen
 • werk zoeken
 • afval sorteren
 • post lezen
 • administratie in orde brengen
Inne Haine

De bedoeling is dat alles op een informele manier verloopt.

De meeste nieuwkomers zijn jongens. De kans dat je dus met een jongen zal samenwonen is zeer groot.

Als buddy sta je er niet alleen voor. Je krijgt intensieve ondersteuning en volgt verschillende trainingen en gesprekken. Samen met de nieuwkomer neem je ook deel aan verschillende evenementen die het het sociaal centrum of jullie samen organiseren.

Wil jij graag buddy worden? Lees hoe je je kandidaat stelt.

 

 

This project is co-financed by the European Regional and Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

uia