Eline Mertens en Els Wyninckx Peter Boodts

Ontdek hoe de stad jonge ouders prikkelt om te lezen met hun baby

Het project Boekstart laat Antwerpse baby's en peuters samen met hun ouders en grootouders genieten van boeken lezen. Collega's Els Wyninckx (CS) en Eline Mertens (SD) vertellen over de opstart van en de samenwerking binnen het project.

Els Wyninckx, CS Lokaal Cultuurbeleid (rechts op de foto): "Boekstart is een project op Vlaams niveau dat wordt ondersteund door de Antwerpse bibliotheken, de Huizen van het Kind en de consultatiebureaus."

Eline Mertens, SD Huizen van het Kind: "Ouders met een baby van 6 maanden of een peuter van 15 maanden krijgen dankzij Boekstart een gratis boekenpakket. Bijna alle Antwerpse bibliotheken hebben een Boekstarthoekje met boeken voor de allerkleinsten. Zo maken ze op jonge leeftijd kennis met (voor)leesplezier."


"De focus lag dit jaar nog op het praktische"

 

Wat zijn jullie doelstellingen?
Els
: "Tijdens de voorbereiding met het projectteam bleek dat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken. Nu, in ons eerste jaar, ligt de focus vooral op de praktische kant: de logistiek, informeren en vorming aanbieden aan alle betrokkenen. In eerste instantie willen we elke baby en peuter en hun ouders leesplezier laten ontdekken door hen mooie boekjes te geven. We willen gezinnen ook motiveren om in de bib meer boeken te komen ontdekken."

Eline: "In elk district organiseerden we een startoverleg. Zo leerden de partners elkaars werking beter kennen. We startten in het voorjaar van 2018 ook 3 pilootprojecten op in Deurne-Noord, het Kiel en Linkeroever. Die inzichten hielpen bij de stadsbrede uitrol in oktober 2018."

 

Eline Mertens en Els Wyninckx Peter Boodts
Eline Mertens (links): "Ouders met een baby van 6 maanden of een peuter van 15 maanden krijgen dankzij Boekstart een gratis boekenpakket. "


"We tonen gezinnen de weg naar de bib"

 

Doen jullie iets extra voor kwetsbare gezinnen?
Eline
: "We weten dat kwetsbare gezinnen intensiever contact en extra ondersteuning rond Boekstart nodig hebben. Daarom startten we deelprojecten zoals Boekenboten. Bij Boekenboten nam een partner van de Huizen van het Kind gezinnen in moeilijke leefsituaties mee naar de bib.”

Els: "We willen kwetsbare gezinnen de weg naar de bib wijzen en hen daar een warm onthaal geven. In dat kader maakten we onder andere een folder die - heel visueel - de route uitstippelt tussen het consultatiebureau en de bib."

 

"Het project is als een puzzel - maar wij puzzelen graag"

 

Wat zijn de belangrijkste kansen en uitdagingen van Boekstart?
Eline
: "We merken dat Boekstart de partners meer inzicht geeft in elkaars werking. En dat schept kansen voor de toekomst. We bouwen graag verder aan de goede partnerships die al werden uitgebouwd in de districten. Maar de veelheid aan partners en overlegmomenten vormt tegelijk ook een grote uitdaging."

Els: "Je kan het project vergelijken met het leggen van een puzzel. Maar wij puzzelen graag! De resultaten en het enthousiasme van de ouders en kindjes geven ons de drive om verder te gaan. Vanaf 2019 gaan we meer inhoudelijk werken en willen we ook andere partners intensiever betrekken."

Wat is jullie rol in het project?
Eline
: "De Huizen van het Kind zijn een samenwerkingsverband van organisaties in de preventieve gezinsondersteuning. Ik werk voor alle Huizen en richt me op de thema's vrije tijdontmoeten en participatie. Vanuit het thema vrije tijd geef ik samen met Els vorm aan het project Boekstart."

Els: "Vanuit de Antwerpse bibliotheken trek ik het project. De link met de Huizen van het Kind en de consultatiebureaus was snel duidelijk. Verder stelden we een projectteam samen met partners waaronder Iedereen Leest, Kind en Preventie, De Voorzorg en CAW, Kinderopvang … Samen beslissen we hoe het project vorm krijgt en welke ondersteuning, vorming of acties we plannen."

 

Weetjes over Boekstart

In Antwerpen bereikte Boekstart al meer dan 80% van de gezinnen met de boekenpakketten.

Boekstart geeft vorming aan professionals en vrijwilligers, om ze beter te maken in het voorlezen aan kinderen. Het doel daarvan is om hun deskundigheid rond voorlezen aan kinderen te verhogen.

Wie jonger is dan 18 jaar betaalt geen lidmaatschap voor de bib. Uit het project bleek dat veel ouders dat niet wisten.

 

Meer info

Els Wyninckx en Eline Mertens

www.antwerpen.be/boekstart

9 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Sarahvde

Mooi interview!

Jouw avatar
TineJanssens1

Tof project!

Jouw avatar
Zoe.Van.Den.Berg

PROFICIAT !!!

Jouw avatar
marijkesanctorum

Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, mooi project!

Jouw avatar
MartijnGys

Trots op mijn collega Els! :)

Jouw avatar
KarenMilants

Goed bezig collega's!

Jouw avatar
Gdeckx

Super ! Goed bezig Eline en collega !

Jouw avatar
annik.schouteden@stad.antwerpen.be

Mooi project!

Jouw avatar
sophie.dhollander@stad.antwerpen.be

Heel zinvol project Els en Eline! Knap uitgewerkt. Succes met de verdere samenwerking!