Ingang Schietgang
Cultuursubsidies algemeen

Het culturele subsidiebeleid van de stad is complementair aan dat van Vlaanderen. Met zijn beleid wil de stad de diversiteit en de dynamiek binnen het Antwerpse kunstenlandschap stimuleren. Met de nodige aandacht voor alle kunstdisciplines en ...

Subsidies culturele basisinfrastructuur

Deze subsidies zijn voorbehouden voor kunstinstellingen waarvan de stad initiatiefnemer is en/of proportioneel veel in investeert. Het gaat om grote initiatieven, met nationale en internationale uitstraling.

Subsidie 'Kunst maakt de stad'

Antwerpse kunst- en cultuurorganisaties die structureel subsidies krijgen van Vlaanderen of die het statuut hebben van Grote Vlaamse Kunstinstelling, kunnen de subsidie 'Kunst maakt de stad' aanvragen. Deze subsidie regelt de toekenning ...

Ontdek Fameus

Heb je een grote voorliefde voor dans, theater, poëzie, film, muziek of beeldende kunst in je vrije tijd? Ben je een (stille) bewonderaar of beoefenaar van cultuur? De deur van Fameus staat steeds voor je open!Fameus vzw is een professionele ...

projectsubsidie Fonds voor Talentontwikkeling
Fonds voor Talentontwikkeling

Met de projectsubsidie Fonds voor Talentontwikkeling ondersteunen Fameus vzw en de stad Antwerpen tijdelijke en uitzonderlijke kunst- en cultuurprojecten van amateurkunstenaars en niet-professionele kunstenaars.