De Schietgang

Toelagereglement voor de beveiliging van verenigingenlokalen in Hoboken

Verenigingen uit Hoboken kunnen een toelage krijgen als ze hun lokaal functioneel laten beveiligen tegen een eventuele inbraak. Hiervoor moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het adres van deze lokalen moet in Hoboken gevestigd zijn. De vereniging voert daar ook de voornaamste activiteiten uit. Zo'n subsidie wordt enkel toegekend onder de voorwaarden die in het reglement zijn opgesomd.

Bekijk ook de stedelijke subsidies voor jongeren en jeugdverenigingen.

Meer info

Cindy Kerremans
kasteel Sorghvliedt
Marneflaan 3
tel. 03 338 30 67
district.hoboken@antwerpen.be