Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen
Jongen op straat in speelstraatAna Izamska

Speelstraten in district Antwerpen

Tijd om buiten te spelen! Organiseer eens een speelstraat, een dag, een week of langer. Tijdens een speelstraat wordt een (deel van een) straat afgesloten en daardoor kunnen de kinderen vrij spelen én buren elkaar beter leren kennen. 

Van 1 tot 14 dagen

Je kan tijdens elke vakantieperiode en verlengd weekend en op de officiële buitenspeeldagen een speelstraat organiseren. Een speelstraat kan zo lang duren als het verlengde weekend of de vakantieperiode, minstens 1 dag en maximum 14 dagen.

Wanneer aanvragen?

  • Wil je een speelstraat tijdens het schooljaar (in een verlengd weekend of schoolvakantie met uitzondering van de zomervakantie)? Doe je aanvraag minstens 7 weken op voorhand
  • Wil je een speelstraat in juli? De deadline is 9 mei.
  • Wil je een speelstraat in augustus? Aanvragen kan tot en met 9 juni

Waarvoor krijg je ondersteuning?

De ondersteuning kan gebruikt worden voor de aankoop van hapjes, drankjes, klein spelmateriaal (huur of duurzame aankoop) of kosten voor animatie, workshops, enzovoort verbonden aan de speelstraat.

De belangrijkste specifieke voorwaardenvoor de besteding van de ondersteuning zijn: 

  • er wordt maximaal 250 euro besteed aan eten en drinken; 
  • kosten voor wegwerpmateriaal zoals kartonnen borden, plastic bekers, plastic rietjes en dergelijke worden niet vergoed. 

Bijkomende criteria en informatie kan je terugvinden in het reglement of in het aanvraagformulier in de verenigingendatabank. 

Bedrag

Het bedrag van de ondersteuning wordt berekend aan de hand van een begroting die je bij de aanvraag moet toevoegen. De aangevraagde ondersteuning bedraagt minimaal 50 euro en maximaal 1.000 euro.

Hoe aanvragen?

  • De aanvraag kan enkel ingediend worden door een inwoner van deze straat. Deze persoon is meteen ook de speelstraatverantwoordelijke.
  • Je vraagt een speelstraat aan via de verenigingendatabank.
  • Klik door naar de aanvragen onder 'districten' in de databank.

Toelating

  • De stad beslist over de toelating van een speelstraat. De voorwaarden lees je in het document 'Stedelijk reglement speelstraten' onderaan deze pagina.
  • De aanvraag zelf en de toekenning van een financiële ondersteuning verloopt via het district. District Antwerpen zorgt voor de nodige afsluitingen, waarop het verkeersbord C3 met onderbord 'speelstraat' is aangeduid.

Meer info

Hoe gaat het eraan toe tijdens een speelstraat? Bekijk onderstaande reportage en ontdek zelf hoe leuk het kan zijn in jouw straat.

Verwante info: