Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen

Districtscollege Antwerpen | functie en werking

Het districtscollege van district Antwerpen staat in voor het dagelijkse bestuur van het district. Aan het hoofd van dit college staat de districtsburgemeester. Het districtscollege is een collegiaal orgaan: alle beslissingen worden er gezamenlijk genomen.

Bevoegdheden

De districtscolleges zijn bevoegd voor volgende beleidsdomeinen: 

 • burgerlijke stand
 • lokale straten en pleinen
 • lokale parken en groenaanplantingen
 • lokale feestelijkheden
 • lokale markten en foren
 • lokaal cultuurbeleid
 • lokaal jeugdbeleid
 • lokaal sportbeleid
 • lokaal seniorenbeleid
 • lokale communicatie en promotie
 • lokale inspraak en participatie
 • lokale socioculturele verenigingen

Samenstelling

Op deze pagina leest u wie deel uitmaakt van het districtscollege van district Antwerpen en hoe de bevoegdheden zijn verdeeld.​

Beslissingen

De beslissingen van het districtscollege zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. Hier leest u hoe u deze besluiten kan raadplegen.

Vergaderingen

Het districtscollege vergadert in principe elke maandagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet open voor het publiek.