Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Districtsraad Antwerpen | zittingen, verslagen en besluiten

De agenda, besluiten en verslagen van de districtsraad zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. 

Data districtsraden en raadscommissies 2022

  Data algemene raadscommissieData districtsraadData bijzondere raadscommissie
10 januari17 januari12 januari
14 februari21 februari15 & 16 februari
14 maart21 maart16, 29 & 30 maart
11 april19 april/
9 mei16 mei11 mei
13 juni20 juni14 & 15 juni
12 september19 september14 september
10 oktober17 oktober11 & 12 oktober
14 november21 november16 november
12 december19 december13 & 14 december

De districtsraad vergadert één keer per maand. Marita Wuyts (N-VA) is voorzitter van deze openbare zitting. Vóór iedere districtsraad vindt telkens een algemene raadscommissie plaats.

Beide vergaderingen starten steeds om 20 uur en vinden plaats in het provinciehuis. Meld je aan bij het onthaal. Adres provinciehuis: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Verslagen bijzondere raadscommissies 2022

Bijzondere raadscommissie sport, communicatie, innovatie, evenementen & feestelijkheden, cultuur, participatie & burgerbegroting, stadsmakers & wijkwerking:

Bijzondere raadscommissie publiek domein, mobiliteit:

Bijzondere raadscommissie parken & groenvoorziening, jeugd, senioren, leefmilieu, financiën, markten & foren, lokale economie, straatbeeld, relatie nutsbedrijven, erfgoed, veiligheid, toerisme:

Hoe zoek je besluiten, verslagen en dagordes?

Via eBesluitvorming > Kalender kan je besluiten zoeken op datum. Let wel, het verslag van een districtsraad is pas raadpleegbaar na goedkeuring ervan op de daaropvolgende districtsraad.

Ben je niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

Kan je oudere besluiten en geluidsopnames raadplegen?

  • Oudere besluiten en geluidsopnames kan je raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief.
  • Via deze link kom je meteen terecht bij de beschikbare besluiten van het district Antwerpen.

Meer info

Districtshuis Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen 
tel. 03 338 34 19 
district.antwerpen@antwerpen.be