Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Hoe kan je als bewoner van district Antwerpen participeren?

Participatie vormt de ruggengraat van een beleid. Bewoners die in dialoog oplossingen zoeken, zijn een grote meerwaarde voor district Antwerpen. Ons district is geen eigendom van een bestuur, maar wordt gedeeld door alle Antwerpenaren. Daarom vinden we het belangrijk dat alle Antwerpenaren kunnen deelnemen aan beslissingen en willen we inwoners van district Antwerpen zeggenschap te geven in hun eigen district. Dat kan op verschillende manieren:

Meldingen

Merk je iets in jouw buurt op dat hersteld of opgeruimd moet worden? Heb je vragen of opmerkingen over de stedelijke dienstverlening? Maak een melding aan. Wij behandelen je melding zo spoedig mogelijk.

Burgerbegroting

Elk jaar beslissen de inwoners van district Antwerpen over 1,4 miljoen euro. Zo bepalen ze mee wat de prioriteiten zijn en welke plannen in uitvoering gaan. Burgers kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren, of vragen dat het district het plan realiseert.

District Antwerpen besliste in 2014 om jaarlijks 10% van zijn budget door de burgers te laten invullen. In het begin was dat 1,1 miljoen euro, momenteel gaat het al om 1,4 miljoen euro. Elk jaar worden de thema's en projecten voor het volgende jaar gekozen (rondes 1 tot 4). Het jaar erna gaan de projecten in uitvoering.

Ontdek alles over de Burgerbegroting.

Adviesraden

Adviesraden hebben een adviesfunctie naar het districtsbestuur toe. Een goed samengestelde adviesraad geeft het bestuur voeling met wat er leeft in het district.​

Het district Antwerpen heeft 4 adviesraden.

Districtsraad en algemene raadscommissies

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 kiest u in district Antwerpen uw eigen districtsraadsleden. Alle leden wonen ook in district Antwerpen. Zo kunnen zij goed inschatten wat de lokale noden en mogelijkheden zijn en hoe ze daarop best kunnen inspelen.

Andere vraag of opmerking?

districtssecretariaat
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen 
district.antwerpen@antwerpen.be