Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Openbaarheid van bestuur in district Antwerpen

Het basisprincipe van openbaarheid is dat alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Iedereen kan ze inkijken, er een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Op dat principe bestaan wel enkele uitzonderingen, om specifieke belangen te beschermen.

Met het Bestuursdecreet van 7 december 2018 werd een globale regeling uitgewerkt voor de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties binnen de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Ook district Antwerpen moet de richtlijnen wat openbaarheid van bestuur betreft volgen. 

Toegang tot documenten aanvragen

Wil je bestuursdocumenten opvragen van stad Antwerpen? Mail dan naar info@antwerpen.be.

Je kan bestuursdocumenten van district Antwerpen opvragen door een e-mail of brief te sturen naar besluitvorming.an@antwerpen.be

Bestuursdocumenten telefonisch aanvragen is niet mogelijk.

Inhoud aanvraag

Vermeld steeds in de aanvraag:

 • over welke bestuursdocumenten het gaat;
 • welke vorm van openbaarmaking je kiest: ofwel inzage in een document, ofwel uitleg over een document ofwel een afschrift van een document;
 • jouw contactgegevens (naam, postadres, telefoonnummer/email);
  Belangrijk: enkel een e-mailadres is niet voldoende
 • als de openbaarmaking betrekking heeft op informatie van persoonlijke aard, dan moet je een belang aantonen. Je moet aantonen dat je rechtstreeks en persoonlijk geraakt kan worden.
  Voor alle andere bestuursdocumenten, hoeft je geen belang aan te tonen.

Verloop aanvraag

 1. Registratie 
  Je krijgt geen ontvangstmelding van je aanvraag. Jouw verzoek wordt wel onmiddellijk in een register genoteerd bij district Antwerpen, met de datum van ontvangst.
   
 2. Beslissing
  Je krijgt een schriftelijk antwoord via e-mail of brief binnen 20 kalenderdagen na de ontvangst van jouw aanvraag. District Antwerpen kan die termijn verlengen tot 40 dagen als dat nodig is om de aanvraag te toetsen aan de uitzonderingen.
   
 3. Uitvoering
  Na een positieve beslissing krijgt je toegang tot de gevraagde informatie. De betrokken dienst kan die termijn verlengen tot 40 kalenderdagen als dat nodig is om de gevraagde informatie te verzamelen.

  Om documenten in te kijken spreekt je een plaats en tijdstip af met de betrokken dienst. Je hebt het recht op voldoende tijd om de documenten te raadplegen. De inzage van documenten en de bijbehorende uitleg zijn altijd gratis.

Weigering

Je kan in beroep gaan als een overheidsinstantie jouw aanvraag voor toegang tot bestuursdocumenten (gedeeltelijk) weigert, niet beantwoordt of niet correct uitvoert.

Meer info

Meer informatie over openbaarheid van bestuur vind je op de website van Stad Antwerpen en de website van Vlaanderen.