Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
De Lambermontplaats met standbeeld, waterpartij en wandelaar met kleine hond.Stijn Nieuwendijk (CC)

Bloemenweides Lambermontplaats

In het kader van het Burgerbegrotingsproject “1000 m² bloemen”, worden de groenstroken op de Lambermontplaats ingezaaid met bloemenmengsels.

Naast de kleurenpracht die een bloemenweide geeft van lente tot herfst, zijn deze inheemse bloemen geschikt om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Bijensoorten zullen hier het nodige voedsel vinden. Voor het groenonderhoud wordt een aangepast extensief maaibeheer voorzien.

Het gaat om een combinatie van laag, bloemrijk graslandmengsel en een mengsel éénjarige akkerbloemen.

Laag, bloemrijk graslandmengsel:

Duizendblad, bevertjes, grasklokje, steenanjer, geel walstro, muizenoor, gewoon biggenkruid, zandblauwtje, ruige leeuwentand, gewone margriet, gewone rolklaver, gewone veldbies, wilde marjolein, smalle weegbree, ruige weegbree, gulden sleutelbloem, gewone brunel, scherpe boterbloem, kleine pimpernel, blaassilene, grote tijm, kleine tijm, hazenpootje.

Mengsel éénjarige akkerbloemen:

Bolderik, korenbloem, wilde ridderspoor, gele ganzenbloem, echte kamille, akkerleeuwenbek, bleke klaproos, grote klaproos, kegelsilene, franse silene, nachtkoekoeksbloem, reukloze kamille.

Meer info

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van het district Antwerpen.
Mail naar participatie.2000@antwerpen.be of bel naar 03 338 34 13.

Verwante info: