Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Victoriano Moreno

Heraanleg Vrijdagmarkt

District Antwerpen plaatst toekomstbomen op de Vrijdagmarkt. Voor het plaatsen van de toekomstbomen is er voldoende ondergrondse ruimte nodig. Daarom dient het plein vrijwel volledig opgebroken en heraangelegd te worden. 


Concept 

Het nieuwe ontwerp houdt rekening met de aanwezige kwaliteiten van het plein en zal inzetten op het optimaal benutten van de verblijfsruimte aan de hand van klimaatrobuuste ingrepen. 

Presentatie concept Vrijdagmarkt

Het plein wordt aangelegd als woonerf. De huidige indeling met een centraal deel omringd door een brandweg en terrassenzone blijft behouden. De maatvoering wordt echter veranderd. Langs de gevels komt een zone van vier meter voor gevelterrassen en een zone van vier meter voor de brandweg. De parkeerplaatsen maken plaats voor horecaterrassen.

Gezien de historische waarde en de huidige kwaliteit moet de centrale ruimte bruikbaar blijven voor de marktfunctie. Daarom worden de bomen aan de rand van het centrale deel ingeplant, zoals momenteel ook al het geval is. Momenteel liggen er twee schuilkelders onder het plein. Deze beperken de groeikansen van de toekomstbomen en daarom worden deze verwijderd. Gezien het intensieve gebruik van het plein, wordt geopteerd voor een betonnen groeiplaatsconstructie. Daardoor blijven de boomwortels maximaal gevrijwaard van belasting en is er een optimale aanvoer van lucht. Op de dagen dat er geen markt is, kan het centrale gedeelte gebruikt worden voor horecaterrassen.

Straatmeubilair wordt ingeplant tussen de bomen en langs de brandweg om het foutparkeren tegen te gaan. Er wordt nog onderzocht of het plein autovrij gemaakt kan worden, maar dit heeft geen invloed op het ontwerp van het plein zelf.

De bestaande pomp (beschermd monument) zal mogelijks terug actief worden gemaakt. 

Parkeerbalans

Het concept resulteert in een parkeerbalans van 8 plaatsen in de bestaande toestand naar 0 plaatsen in de nieuwe toestand. De bestaande parkeerplaatsen worden nu reeds grotendeels gebruikt als uitbreidingsterrassen.

Bomenbalans

Er zijn 13 bestaande bomen rond de centrale zone. In de nieuwe toestand zullen er 12 toekomstbomen zijn. De parkeerstrook van de Drukkerijstraat loopt nu door op het plein. Deze zal worden ingekort waardoor er één boom verdwijnt. 

Hemelwaterplan

De Vrijdagmarkt ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem aangelegd, in combinatie met doorgedreven bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering).

In de volgende fase worden de ontwerpmaatregelen opgenomen die nodig zijn om de infiltratie en buffering toe te passen die nodig zijn volgens de berekeningen en regels zoals beschreven in het hemelwaterplan.


Inspraakmoment oktober 2022

De digitale bevraging liep van 3 oktober 2022 tot en met 30 oktober 2022.

Het districtsbestuur en het projectteam willen graag jouw mening weten over het concept van de Vrijdagmarkt. Daarmee gaan ze aan de slag om de nieuwe inrichting van het plein af te stemmen op de wensen en behoeften uit de buurt. Hiervoor werd een online bevraging opgemaakt.


Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de medewerkers van het team Publieke Ruimte van district Antwerpen, via participatie.2000@antwerpen.be.

Verwante info: