Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen
Victoriano Moreno

Heraanleg Vrijdagmarkt

District Antwerpen plaatst toekomstbomen op de Vrijdagmarkt. Daarvoor is er voldoende ondergrondse ruimte nodig. Het plein wordt hierdoor vrijwel volledig opgebroken en heraangelegd. 

Timing

De werken staan gepland om van start te gaan in oktober 2024.
Deze timing is onder voorbehoud en kan nog wijzigen.

Nutswerken

Voor de heraanleg van start gaat, worden de nutsleidingen vervangen. De leidingen en huisaansluitingen van elektriciteit, gas, water en telecom worden vernieuwd waar nodig. Er zijn nutswerken gepland van 13 mei tot juni 2024.

Vragen over de nutswerken? 

  • Aannemer Broeders & Co, werfverantwoordelijke M. Özturk - 0477 74 96 78
  • Signalisatie: Fero - 03 288 75 28
     

Defintitief ontwerp

Ten opzichte van het voorontwerp werd het plan verder verfijnd, zo werden onder andere de plaatsing van het straatmeubilair en de detaillering van de boombunkers verder uitgewerkt. Enkele fietsbeugels werden verplaatst in functie van terrassen. Met het oog op duurzaamheid worden voor de bestrating de bestaande mozaïekkeien maximaal hergebruikt. Er wordt ook ingezet op waterbuffering onder de bomen, die de toekomstbomen van voldoende water moet voorzien.

Je kan de aangepaste plannen hier vinden:

Hemelwaterplan
De Vrijdagmarkt ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem aangelegd, in combinatie met doorgedreven bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering).

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 9 plaatsen in de bestaande toestand naar 0 plaatsen in de nieuwe toestand. De bestaande parkeerplaatsen worden nu al grotendeels gebruikt als uitbreidingsterrassen. 

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een negatieve bomenbalans. Op de Vrijdagmarkt staan momenteel 13 bomen, waarvan 12 op het centrale plein. In de nieuwe toestand zullen er 12 toekomstbomen komen op het plein. Eén boom verdwijnt doordat de Drukkerijstraat wordt ingekort. De nieuwe toekomstbomen zullen van de soort Liriodendron tulipifera zijn.  
 

Het definitief ontwerp werd goedgekeurd onder voorwaarden, meer info over de goedkeuring kan je terugvinden via ebesluit.

 

Toekomstbomen

Stad Antwerpen zet in op toekomstbomen om het straatbeeld te vergroenen. Deze bomen staan in een straat of op een plein en krijgen veel ruimte om te groeien, zowel boven als onder de grond. Zo worden ze gemakkelijk meer dan 120 jaar.

Zo’n groene monumenten in de buurt ogen niet alleen mooi, ze zorgen ook voor schaduw, zuivere lucht en een grotere biodiversiteit.

meer info kan u hier terugvinden

Terrasvergunning

Als je aan jouw horecazaak of winkel een terras wilt plaatsen op de openbare weg, heb je hiervoor een toelating nodig. Opgelet: op 1 mei 2024 start het nieuwe terrasreglement. Er is een overgangsperiode van 1 jaar. Bekijk de details op www.antwerpen.be/product/terrastoelating

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de medewerkers van het team Publieke Ruimte van district Antwerpen, via participatie.2000@antwerpen.be.

Verwante info: