speelweefsel
Veilig spelen in uw wijk

Het district Antwerpen zet in op kindvriendelijke wijken. Dit begint bij aantrekkelijke speelpleinen. Maar een kindvriendelijke wijk is meer dan speelpleinen voorzien. Ook de wegen ernaartoe moeten veilig, speels en aantrekkelijk zijn. Daarom ...

Tennisfun op de Antwerpse Sportweken
Frans Halsplein
Herinrichting Frans Halsplein

Het Frans Halsplein krijgt in 2017 een herinrichting. De speelzone wordt uitgebreid, de groenzone krijgt een onderhoudsbeurt en er wordt een hondenknuffelzone ingericht.

Campagnebeeld Cultuurshock
jeugdraad district Antwerpen
Jeugdraad district Antwerpen

Wil je je stem laten horen? Dat kan! In de jeugdraad krijgen jongeren de kans om hun standpunt duidelijk te maken en bepalen ze zo mee het jeugdbeleid.

Jeugddienst district Antwerpen

Zoek je een fijne vrijetijdsbesteding? Wil je weten wat het district allemaal voor jou of je vereniging kan doen? De jeugddienst maakt je graag wegwijs in jeugdig Antwerpen.

Districtsfonds jeugd

Het districtsfonds voor jeugd heeft als doel leuke, laagdrempelige projecten en activiteiten te ondersteunen, waarbij de jeugd op een actieve manier betrokken is.

Subsidies jeugd district Antwerpen

Jeugdverenigingen die buurtgerichte en vernieuwende activiteiten met een openbaar karakter organiseren komen in aanmerking voor een projectsubsidie van het district Antwerpen. Heeft jouw jeugdvereniging iets in petto? Kom dan zeker langs en ...