grasvlakte op Linkeroever met zicht op skyline AntwerpenTom D'haenens

Meer natuurlijk groen op Linkeroever

Vindt u ongebruikte grasvlakten langs de weg een beetje saai? Dan hebben we goed nieuws voor u. District Antwerpen gaat extensief maaien op Linkeroever. Zo krijgen kruiden, planten en diertjes meer kans om zich te ontwikkelen.

Extensief maaien?

Een aantal grasvelden zullen we nog slechts één of twee keer per jaar maaien. Het maaisel voeren we af. Op die manier wordt de ondergrond armer aan voedingsstoffen. Dat is precies wat verschillende kruiden nodig hebben om zich te kunnen uitbreiden. Grassoorten die een voedselrijke bodem verkiezen, zullen stilaan verdwijnen en plaats maken voor een bloeiende en meer diverse plantengroei. Dat is mooier en zorgt tevens voor de instandhouding van waardevolle planten- en diersoorten. 

Extensief maaien past binnen een ecologisch bermbeleid dat gericht is op het behoud en herstel van bedreigde inheemse fauna en flora. Onderaan dit artikel vindt u twee brochures met meer informatie hierover.

Meer biodiversiteit

Verschillende planten en bloemen trekken uiteenlopende dieren aan zoals vlinders, hommels, zweefvliegen, kevers en vele andere. Die vormen op hun beurt dan weer een voedselbron voor onder meer vogels, padden, veldmuisjes en veel meer.

Doordat hun natuurlijke woongebieden steeds kleiner werden, is het voortbestaan van veel planten- en diersoorten vandaag bedreigd. Sommige zijn zelfs deels of geheel verdwenen. Een ecologisch bermbeleid wil deze evolutie tegengaan en zo mogelijk omkeren. Door de condities te creëren voor een natuurlijkere beplanting met meer variatie, kunnen we diersoorten opnieuw een onderkomen bieden waar ze goed kunnen leven.

Waar?

Er zijn 4 locaties op Linkeroever waar een extensief maaibeleid wordt toegepast. In totaal gaat het om een totale oppervlakte van bijna 1.500 m²:

  • het noordelijke deel van het Frederik van Eedenplein met de dubbele bomenrij;
  • de driehoekvormige grasvlakte ten noordoosten van het Frederik van Eedenplein;
  • tussen de Thonetlaan en de Kastanjedreef, meer bepaald tussen de Robinsonspeeltuin en de grasheuvel;
  • de 2 brede delen van de middenberm van de Emile Verhaerenlaan: tussen de Victor dela Montagnestraat en de Georges Eekhoudlaan en tussen de Oscar de Gruyterlaan en de Prosper van Langendonckstraat;
  • de middenberm van de Waterhoenlaan, zowel ten noorden als ten zuiden van de Blancefloerlaan maar met uitzondering van de hondenloopzone.

Meer info

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!