Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Foto van straatkunst van Joachim & Kreashit, 2017. Intussen verdwenen.Google

Heraanleg Bervoetstraat

De Bervoetstraat zal heringericht worden als woonerf in functie van voetgangers. Bij de heraanleg zal er ook maximaal ingezet worden op ontharding, vergroening en waterinfiltratie. Zo wordt er een aangename en veilige woon- en schoolomgeving gecreëerd.

 

Definitief Ontwerp

Uitsnede uit het grondplan definitief ontwerp.

Er werden ten opzichte van het concept volgende wijzigingen aangebracht:

  • De inpassing van de laad- en loszone ter hoogte van de school werd verder uitgewerkt.
  • Het straatmeubilair werd ingepland.
  • De materialisatie werd gefinaliseerd.
  • Tenslotte werd het ontwerp ook besproken met de partners in de straat en omgeving, zoals met de directie van het Aldi-filiaal.


Parkeerbalans

Het concept resulteert in een parkeerbalans van vier plaatsen in de bestaande toestand naar nul plaatsen in de nieuwe toestand. Dit is het gevolg van het maximaal vergroenen van de straat en het autoluw maken van de schoolomgeving.

 

Bomenbalans

Het concept resulteert in een positieve bomenbalans van 4 bomen in de bestaande toestand naar 12 bomen in de nieuwe toestand. De boomsoort is een combinatie van vier keer de zuiliep (Ulmus ‘Columella’, small-boom), drie keer haagbeuk (Carpinus betulus ‘Lucas’, small-boom) en één keer een medium zuilesdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum').

 

Hemelwaterplan

De Bervoetstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij het team Publieke Ruimte, via participatie.2000@antwerpen.be.
 

Verwante info: