Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen
Foto van straatkunst van Joachim & Kreashit, 2017. Intussen verdwenen.Google

Heraanleg Bervoetstraat

De Bervoetstraat zal heringericht worden als woonerf in functie van voetgangers. Bij de heraanleg zal er ook maximaal ingezet worden op ontharding, vergroening en waterinfiltratie. Zo wordt er een aangename en veilige woon- en schoolomgeving gecreëerd.

Timing

De start van de werken is voorzien in augustus 2023. De werken zullen in totaal ongeveer 5 maanden duren.

Geveltuin

De heraanleg van uw straat is hét moment om een geveltuintje aan te leggen.
Het district voorziet het plantvak, teelaarde en planten. U kan zich inschrijven tot vlak voor de start van de werken voor uw woning/handelszaak.

Hinder voor de buurt

Tijdens de werken wordt de straat afgesloten voor verkeer en zijn garages niet bereikbaar. Eigenaars of huurders van een garage, die niet beschikken over een bewonerskaart, hebben recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be > Vraag de juiste documenten aan > Aanvraag minderhindervergunning kan u een aanvraag invullen. Voor meer informatie kan u terecht bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen op het nummer 03 727 16 60 of via mail naar mobiliteitenparkeren@antwerpen.be.

 

Minder hinder handelaars

Er zijn verschillende instanties die handelaars ondersteunen tijdens wegenwerken. Alle informatie hierover vindt u terug op: www.ondernemeninantwerpen.be.
 

Huisvuilophaling

De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats uw huisvuil op een bereikbare hoek. Meer informatie vindt u op: www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling

Definitief Ontwerp

Uitsnede uit het grondplan definitief ontwerp.

Volgende wijzigingen ten opzichte van het concept werden aangebracht:

  • De inpassing van de laad- en loszone ter hoogte van de school werd verder uitgewerkt.
  • Het straatmeubilair werd ingepland.
  • De materialisatie werd gefinaliseerd.
  • Tenslotte werd het ontwerp ook besproken met de partners in de straat en omgeving, zoals met de directie van het Aldi-filiaal.


Parkeerbalans

Het concept resulteert in een parkeerbalans van vier plaatsen in de bestaande toestand naar nul plaatsen in de nieuwe toestand. Dit is het gevolg van het maximaal vergroenen van de straat en het autoluw maken van de schoolomgeving.

 

Bomenbalans

Het concept resulteert in een positieve bomenbalans van 4 bomen in de bestaande toestand naar 12 bomen in de nieuwe toestand. De boomsoort is een combinatie van vier keer de zuiliep (Ulmus ‘Columella’, small-boom), drie keer haagbeuk (Carpinus betulus ‘Lucas’, small-boom) en één keer een medium zuilesdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum').

 

Hemelwaterplan

De Bervoetstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij het team Publieke Ruimte, via participatie.2000@antwerpen.be.
 

Verwante info: