Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
foto van de EllermanstraatStad Antwerpen

Heraanleg Ellermanstraat

De riolering en het wegdek van de Ellermanstraat zijn toe aan vernieuwing. Er wordt ingezet op een betere verkeersveiligheid en vergroening. Fase 3 van de werken gaat op 1 februari 2021 van start. 

Op 4 mei 2020 ging aannemer Vermetten wegenbouw nv van start met de vernieuwing van de Ellermanstraat. De straat wordt van gevel tot gevel vernieuwd. De heraanleg verloopt in fases. Als alles zoals gepland verloopt, zullen de werken in mei 2021 klaar zijn. 
 

Afsluiten toegang parkeergarage Parktoren

De toegang tot de parkeergarage van de Parktoren (Ellermanstraat 61) zal afgesloten worden gedurende fase 2. Indien je gebruik wenst te maken van een voertuig dat in deze garage staat, dien je het te verplaatsen. Eigenaars en huurders van een plek in de garage hebben recht op een minderhindervergunning.

 • Start afsluiten: maandag 12 oktober 2020 (plaats je voertuig ten laatste zondagavond uit de garage).
 • Tijdens de eindejaarsperiode is de parkeergarage opnieuw toegankelijk: 24 december 2020 - 4 januari 2021.
 • De aannemer van de heraanleg van de Ellermanstraat informeerde ons dat de toegezegde openstelling van de garagetoegang van de Parktoren op 12 februari 2021 niet gehaald werd. De opgelopen vertraging is te wijten aan de weersomstandigheden (regendagen en sneeuw-ijsdagen), bijkomend aan de reeds opgelopen vertraging door een eerdere verplichte corona-quarantaine voor het bouwteam. De asfaltering van de rijbaan staat nu gepland rond 25 februari 2021, de kans is weinig realistisch dat voordien de rijbaan nog wordt opengesteld.

Fases

  FasePeriodeLocatie
1mei 2020 - 12 oktober 2020De Pretstraat (excl. kruispunt) - Viaduct-Dam
212 oktober 2020 - 1 maart 2021Van de Wervestraat (excl. kruispunt) - Fuggerstraat (excl. kruispunt)
31 februari 2021 - april 2021Italiëlei - De Pretstraat (excl. kruispunt)
4april 2021 - mei 2021De Pretstraat (incl. kruispunt) - Fuggerstraat (excl. kruispunt)

Bereikbaarheid

 • Voetgangers kunnen steeds door langsheen beide zijden van de werf.
 • Fietsers dienen de omleiding doorheen Park Spoor Noord te volgen. Opgelet, in de week van 25 januari 2021 wordt de helling van de Parkbrug aangebracht. Tijdens deze week is er geen doorgang mogelijk voor voetgangers of fietsers!
 • Tijdens de werken kan gemotoriseerd bestemmingsverkeer gebruik maken van de garages die op dat moment niet binnen de werfzone vallen. Reken op een sluitingstermijn tot 4 weken voor de parkeergarage van de Lichttoren. De parkeergarage van de Parktoren zal gedurende heel fase 2 niet toegankelijk zijn.
 • In fase 1 zal Viaduct-Dam gedeeltelijk afgesloten worden voor doorgaand verkeer.

Huisvuilophaling & sorteerstraatjes

De wekelijkse huisvuilophaling met huisvuilwagens blijft gewoon doorgaan.
De sorteerstraten aan de Lichttoren (Ellermanstraat 81) en aan de hoofdingang van
Park Spoor Noord sluiten vanaf dinsdag 28 april.

De bewoners van de huizenkant plaatsen het huisvuil op het reglementaire tijdstip in een zijstraat van de Ellermanstraat, op een voor de huisvuilwagens bereikbare hoek.
 

De bewoners van de Lichttoren en de Parktoren brengen het huisvuil naar de tijdelijke aangebrachte centrale verzamelpunten:

 • Tijdens Fase 1: aan de Parktoren, Ellermanstraat 61.
 • Tijdens Fase 2, 3 en 4: aan de Lichttoren, Ellermanstraat 81 én aan de Parktoren, Ellermanstraat 61.

Je dient het huisvuil aan te bieden in reglementaire afvalzakken of afvalcontainers voor de huisvuilophaling op woensdag. Je brengt het naar het verzamelpunt tussen dinsdagavond 20 uur en woensdagochtend 7 uur.

 • Tijdens de werken zal de glascontainer (aan de hoofdingang van Park Spoor Noord) worden verplaatst tot in de buurt van deze verzamelpunten.
 • De ophaalkalender kan je raadplegen via www.antwerpen.be/ophaalkalender
 • In het district Antwerpen worden 13 sorteerstraatjes gesloten, lees er hier meer over.

Minderhindervergunning

Tijdens de werken wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer en zijn de garages in fases niet bereikbaar. Als je niet beschikt over een vergunning voor bewoners en eigenaar of huurder van een garage bent, dan heb je recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee je vrij mag parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be kan je een aanvraagformulier invullen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen via mobiliteitenparkeren@stad.antwerpen.be.

Minder hinder handelaars

Er zijn verschillende instanties die handelaars ondersteunen tijdens wegenwerken.
Alle informatie hierover vind je terug op: www.ondernemeninantwerpen.be.

Heb je hierover nog verdere vragen, neem dan contact op met het Bedrijvenloket op het nummer 03 338 66 88 of via mail: bedrijvenloket@antwerpen.be.

Definitief ontwerp goedgekeurd

Op 23 oktober 2017 werd het definitief ontwerp goedgekeurd door het districtscollege.
Je kan dit plan onderaan deze pagina terugvinden.

 • Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 84 plaatsen in de bestaande toestand naar 67 plaatsen in de nieuwe toestand. Dit vanwege het enkelrichting fietspad aan de zuidzijde en de veiligere inrichting van de kruispunten.
 • De 21 nieuwe bomen en het behoud van de 13 bestaande bomen naast de parkeerstrook aan de noordzijde, de 18 nieuwe bomen in de parkeerstrook aan de zuidzijde en de 5 nieuwe bomen (Acer platanoides "Columnare") in de zijstraten resulteren in een positieve bomenbalans (van 13 naar 57 bomen). De bomensoort in de Ellermanstraat is Platanus x hispanica.
   
 • Besluit districtscollege 23 oktober 2017.

Inspraak

Er werd een eerste ontwerp voor de Ellermanstraat voorgesteld op 17 mei 2017.
In de bijlages vind je het verslag van dit inspraakmoment terug.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van het district Antwerpen,
via participatie.2060@antwerpen.be of op het nummer 03 338 34 13.

Je kan contact opnemen met de aannemer via de werfleider ter plaatse,
via info@vermetten.be of op het nummer 014 63 91 90.

 

Verwante info: