Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen
Gianni Camilleri

Heraanleg Hoornstraat, Lange Brilstraat, Raapstraat en Stadswaag

District Antwerpen wenst deze stratencluster te vernieuwen. De geplande rioleringswerken worden gekoppeld aan de uitbreiding van een autoluwe binnenstad. De heraanleg is op 11 maart 2024 gestart.

Waarover gaat het?

De Hoornstraat, Lange Brilstraat, Raapstraat en Stadswaag zijn aan een grondige vernieuwing toe. De riolering dient vervangen te worden, de aangewezen gelegenheid om ook de inrichting van de straten zelf aan te pakken. 

Het districtsbestuur wenst het voetgangersvriendelijke karakter van deze straten te bevorderen, door de invoering van woonerven. Met een gewijzigde verkeersinrichting zal ook meer plaats vrijkomen voor een aangename verblijfsruimte op de Stadswaag. Door de vergroening van de straten en lokale waterinfiltratie, zullen de straten beter bestand zijn tegen klimaatveranderingen.

Timing

 • Van augustus 2023 tot en met maart 2024 zijn er nutswerken voorzien: elektriciteit, water en telecom.
 • De heraanleg ging op 11 maart 2024 van start.
 • De werken starten in de Hoornstraat, vervolgens is de Lange Brilstraat aan de beurt. 
 • De planning werd aangepast. In tegenstelling tot eerder aangekondigd, zal de riolering van de Stadswaag eerst vernieuwd worden, en pas nadien de riolering van de Raapstraat.
 • De aannemer verwacht tegen eind december 2024 klaar te zijn. Weersomstandigheden, archeologische vondsten of ongekende ondergrondse constructies kunnen een invloed hebben op de duur van de werken.
 • Door de aanhoudende regenperiode blijft de bodem te nat. Waardoor de grondwerken vertraging oplopen. De heraanleg van de Hoornstraat zal hierdoor een maand langer duren dan gepland. De voortgang van de andere straten is afhankelijk van de weerscondities. De data op onderstaande signalisatie- en omleidingsplannen zijn dus ook niet meer van toepassing.
   

  LocatiePeriodeSignalisatie / Omleiding
Hoornstraatmaart 2024 - april 2024signalisatieplan / omleidingsplan
Hoornstraat + Lange Brilstraatvanaf 22 april 2024signalisatieplan / omleidingsplan
Lange Brilstraatmei - juli 2024signalisatieplan / omleidingsplan
Lange Brilstraat + Stadswaagjuni - augustus 2024signalisatieplan / omleidingsplan
Stadswaagaugustus 2024signalisatieplan / omleidingsplan
Stadswaag + Raapstraatseptember 2024 - december 2024signalisatieplan / omleidingsplan

Kunstintegratie

Als onderdeel van de heraanleg van het plein zal ook een kunstwerk geplaatst worden. Eerder dan een ‘bronzen beeld’, gemaakt door één kunstenaar, worden buurtbewoners, studenten en meerdere kunstenaars uitgenodigd om samen vorm te geven aan het kunstwerk. Dit kunstwerk wil de wisselwerking tussen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en de wijk stimuleren.

Studio Stadswaag, het traject waarin we dit werk samen maken, wordt begeleid door Stadsform, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en de Universiteit Antwerpen in opdracht van district Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap.

Meer informatie? Herbekijken van eerdere gespreksavonden over het plein en de kunstintegratie als burger of met jouw organisatie? Surf naar www.stadsform.be/studiostadswaag.
 

Workshop op 26 maart 2024

Wil je samen met bewoners, studenten en kunstenaars nadenken over het nieuwe kunstwerk?
Kom dan naar de workshop op 26 maart 2024 - iedereen is welkom.

 • dinsdag 26 maart 2024, van 19 tot 21 uur
 • Stadsform, Stadswaag 6, 2000 Antwerpen
 • Gratis - inschrijven is niet nodig
foto Studio StadswaagStudio Stadswaag

Definitief ontwerp

Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht:

 • Op het verhoogde deel van het plein zijn zitbanken ingepland. Op het plein, rondom het verhoogde deel, zijn zitbanken met zitleuning en armsteun ingepland, alsook vier afvalbakken.
 • Fietsenbeugels in de Hoornstraat, Lange Brilstraat en Raapstraat zijn in de richting van het plein verschoven zodat deze zichtbaar zijn vanop het plein.
 • De kunstintegratie wordt door district Antwerpen opgevolgd, in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Het zal de vorm aannemen van een programmatie met activiteiten op het plein, rond bepaalde thema’s die een link hebben met (de geschiedenis van) de Stadswaag. In september 2021 maakt de Academie hierover een eerste voorstel. Er is nog geen specifieke plek toegewezen voor de permanente kunstintegratie. Die (locatie)bepaling zal mee deel uitmaken van het traject.

Parkeerbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 25 plaatsen in de bestaande toestand naar 19 plaatsen in de nieuwe toestand. Door de inrichting als woonerf, komen er as-verschuivingen en/of bomen in zowel de Hoornstraat, Lange Brilstraat en Raapstraat. Hierdoor daalt het aantal parkeerplaatsen.

Bomenbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans.De bomen op het plein worden allemaal behouden. De nieuwe parkeerstroken in de zijstraten zullen worden begrensd met zwarte els (Alnus glutinosa ‘Laciniata’). Zo komen er 11 bomen bij. Om zowel bestaande als nieuwe bomen voldoende groeikansen te geven, zullen er ondergrondse maatregelen genomen worden. Voor de nieuwe bomen in de zijstraten wordt per boom 16m³ bomengranulaat voorzien. Onder de bestaande bomen op het plein komen sandwichpanelen.

Hemelwaterplan

De Hoornstraat, Lange Brilstraat, Raapstraat en Stadswaag liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld. Het platform zal worden aangelegd in een natuursteen met waterdoorlatende voegen zodat het water dat erop valt kan infiltreren in de ondergrond. Het type voeg en de breedte worden nog onderzocht, maar dit zal tussen 2 en 5 cm zijn. Op het platform worden goten van maximaal 10 cm breed en maximaal 1 cm diep voorzien ter afwatering. Deze goten beelden de plattegrond van het vroegere waaggebouw af.

Omgevingsvergunning

Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.
 

Definitief ontwerp
Kijk in de bijlages voor een gedetailleerde versie.
De Stadswaag met rechts café "Köln" op de hoek van de Hoornstraat. 1972FelixArchief

Geveltuin of groenslinger

De heraanleg van jouw straat is hét moment om een geveltuin of groenslinger aan te leggen.
Het district voorziet het plantvak, teelaarde en planten. De  inschrijvingen zijn afgelopen.

Terrasvergunning

Als je aan jouw horecazaak of winkel een terras wilt plaatsen op de openbare weg, heb je hiervoor een toelating nodig. Opgelet: op 1 mei 2024 start het nieuwe terrasreglement. Er is een overgangsperiode van 1 jaar. Bekijk de details op www.antwerpen.be/product/terrastoelating

Minderhindervergunning

Tijdens de werken worden de straten per fase afgesloten voor verkeer, en zijn de garages tijdelijk niet bereikbaar. Als je niet beschikt over een vergunning voor bewoners, en eigenaar of huurder van een garage bent, dan heb je recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee je vrij mag parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be kan je een aanvraagformulier invullen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen via mpa@antwerpen.be.

Huisvuilophaling

De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats het huisvuil op een voor de vuilnisophaalwagen bereikbare hoek van de straat. Bekijk de ophaaldata op: www.antwerpen.be/ophaalkalender.

Vernieuwing riolering

Deze werken worden samen gepland en uitgevoerd met water-link in samenwerking met Aquafin. De kosten voor dit project worden gedeeld. Kom meer te weten op www.water-link.be.

Meer info

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van district Antwerpen.
Mail naar participatie.2000@antwerpen.be.

 

Verwante info: