Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Frederik Beyens

Heraanleg Oostenstraat

District Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. In 2025 is de Oostenstraat aan de beurt. Met een volledige heraanleg van de straat maakt district Antwerpen van de Oostenstraat een echte fietsstraat.

Inspraakmoment concept

District Antwerpen stelde een concept op voor de Oostenstraat. Graag stellen wij dit concept aan u voor tijdens het inspraakmoment op 29 februari.

We nodigen u van harte uit op het inspraakmoment:

 • datum: donderdag 29 februari 2024
 • tijdstip: 17 tot 19 uur
 • locatie: Lamorinièrestraat 16, 2018 Antwerpen

Concept

De Oostenstraat is momenteel een enkelrichting fietsstraat waar ook nog een apart fietspad is voorzien voor fietsers die in tegenrichting rijden. Parkeren is er toegestaan aan één zijde van de straat. Op de kruispunten met de Lange Van Ruusbroecstraat en de Grotehondstraat zijn er verkeersplateaus aangelegd. In de straat zijn verschillende synagogen aanwezig waarvoor een uitstulping voorzien is. 

In het ontwerp wordt het aparte fietspad weggenomen en de fietsstraat verbreed, zodat alle fietsers op de fietsstraat zelf rijden. Het parkeren blijft mogelijk aan de gebouwzijde. Op alle kruispunten worden verkeersplateaus aangelegd. Ook de voetpaden aan de zijde van de huizen worden verbreed.  

De fietsstraat wordt uitgevoerd in asfalt, uitgezonderd de verkeersplateaus en het pleintje ter hoogte van Steenbokstraat en Arendstraat. Omwille van het specifieke karakter van deze locatie zal de fietsstraat hier ook met kleinschalig materiaal uitgevoerd worden. 

In de parkeerstrook worden grote plantvakken voorzien met bomen. Deze plantvakken worden over het voetpad met elkaar verbonden door een grasdalstrook. Aan de zijde van de spoorwegberm wordt het voetpad vervangen door een ruime groenstrook. In de strook komt halfhoge beplanting om het zicht op de spoorwegberm niet te verstoren. 

concept_oostenstraat

Klik hier om het plan in detail te bekijken.

Mobiliteitsvoorwaarden

 • gemarkeerde oversteekplaatsen voor voetgangers (zebrapaden);
 • in woonstraten (zone 30) waar langs- of haaksparkeren van toepassing is, zouden ook regelmatig plaatsen moeten worden voorzien waar voetgangers veilig kunnen oversteken (dat wil zeggen geen belemmering van het zicht op/van de voetganger). Wanneer plateaus worden gebruikt als snelheidsremmer kan dit uiteraard gecombineerd worden. 
 • verkeerssamenstelling (fietspad of gemengd verkeer);
  fietsstraat (voorzien van rode loper, middenstrook bij tweerichtingsverkeer, ‘fietsstraat’-pictogram op wegdek aan begin en na elke zijstraat, geleidingspictogram (rode bol / croissant) bij richtingsveranderingen,…)
 • fietsen en speedpedelecs in beide richtingen toegelaten;
 • fietsbeugels;
 • bij VRI’s (verkeerslichten): nood aan fietsopstelstrook; fietsopstelstrook moet voldoende lang zijn om dodehoek vooraan vrachtwagens te compenseren.
 • snelheidsregime:  30km/u (zone 30).
  • Bij overgang van 50 naar 30km/u:  toegangspoort zone 30 met grondsticker F4a, (ruimte voor) toegangsbord, voetpaduitstulpingen (indien mogelijk), verhoogde inrichting (conform voorrangsregeling).  Herhalingstickers ‘30’ om de circa. 250m;
 • snelheidsremmers. (verkeersplateau, rijbaankussen, asverschuiving, wegversmalling, …);
 • voorrangsregeling: de fietsstraat blijft een voorrangsstraat;
 • parkeerorganisatie: langs. Aandachtspunt voor de parkeerorganisatie: vermijden van parkeerplaatsen minimaal 5 meter voor de oversteekplaatsen (al dan niet gemarkeerd met zebrapaden); 
 • rijrichting: enkelrichting naar Van den Nestlei;
 • verkeerslichten aan kruispunt met Van den Nestlei;
 • rekening houden met de inritten en/of garages.

Parkeerbalans

De projectdefinitie resulteert in een neutrale parkeerbalans.  

Bomenbalans 

Het concept resulteert in een positieve bomenbalans. Er worden 20 extra bomen aangeplant. 

Hemelwaterplan 

De Oostenstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden.