Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
foto van gevel Hof van Liere, Prinsstraat. 2010Archeonet / Tijl Vereenooghe (cc)

Heraanleg Prinsstraat

District Antwerpen vormt de Prinsstraat om tot een woonerf. Hierbij staan verkeersveiligheid voor de onderwijsinstellingen en vergroening voorop. 

Timing

Een exacte planning is voorlopig nog onbekend.
Naar verwachting starten de werken voorjaar 2024.

Voorontwerp

grondplan voorontwerp

Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en het concept volgende wijzigingen aangebracht:

  • Om de schoolomgeving in beeld te brengen en te benadrukken wordt deze vormgegeven als een pleintje, omkaderd met een verzonken boordsteen. Gegroepeerde banken creëren hier meer verblijfsruimte. Een wegversmalling zorgt ervoor dat het doorgaand verkeer geremd wordt.
  • Er wordt ingezet op vergroening met grotere plantvakken en het toepassen van grasbetontegels in de objectenzone. Ook geveltuintjes worden alvast toegevoegd op het plan.

 

Parkeerbalans

Het voorontwerp resulteert in een parkeerbalans van acht plaatsen in de bestaande toestand naar vijf plaatsen in de nieuwe toestand waarbij rekening gehouden wordt met de breedte van de straat, inritten, asverschuivingen, veiligheid en aanrijgevoeligheid, straatmeubilair en bomen.

 

Bomenbalans

Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. De drie bestaande bomen blijven behouden en acht nieuwe bomen vergroenen het straatbeeld. De soort en grootte van de bomen worden in een later stadium of fase voorzien.

 

Hemelwaterplan

De Prinsstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Daarnaast is het doel om maximale buffering en infiltratie te voorzien voor het regenwater binnen de straat zelf. Dit zal gebeuren via water-passerende bestrating zoals kasseien op de parkeerplaatsen en grasbetontegels, en via groenzones.

 

Schetsontwerp van de Prinsstraat

Minder hinder handelaars

Er zijn verschillende instanties die handelaars ondersteunen tijdens wegenwerken.
Alle informatie hierover vind je terug op: www.antwerpen.be/ondernemers-en-bedrijven

Geveltuin of groenslinger

De heraanleg van jouw straat is hét moment om een geveltuin of groenslinger aan te leggen.
Het district voorziet het plantvak, teelaarde en planten. Schrijf je hier in.

Vernieuwing riolering

Deze werken worden samen gepland en uitgevoerd met water-link in samenwerking met Aquafin. De kosten voor dit project worden gedeeld. Kom meer te weten op www.water-link.be.

Meer info

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van district Antwerpen.
Mail naar participatie.2000@antwerpen.be 

 

Verwante info: