Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Flatgebouwen op de hoek Van Craesbeeckstraat - Willem Lepelstraat Antwerpen, datum onbekend.FelixArchief

Heraanleg Van Craesbeeckstraat

District Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. De heraanleg van de Van Craesbeeckstraat heeft als doel om van deze straat een woonerf te maken.

De straat ligt er niet meer goed bij. Bovendien is de riolering in slechte staat en is de wijk ook gevoelig voor wateroverlast. Daarbij komt dat het klimaat aan het veranderen is: vaker stortbuien en hetere zomers. District Antwerpen zet in op een klimaatbestendige aanleg, waar het voor bewoners en bezoekers aangenaam verpozen is.

Timing

De start van de werken is momenteel voorzien in augustus 2024. De werken zullen in totaal ongeveer 6 maanden duren

Geveltuin

De heraanleg van je straat is hét moment om een geveltuintje aan te leggen. District Antwerpen zorgt voor gratis plantjes en teelaarde bij de heraanleg. Interesse? 

Definitief ontwerp

definitief ontwerp

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. de plannen kan u hier terugvinden Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht:

  • er werd bijkomend onderzoek gedaan naar het behouden en versterken van het erfgoedkarakter van de Fierensblokken. Daarbij was het van belang om de muurtjes die de voortuinen afbakenen in de Van Craesbeeckstraat te behouden in het nieuwe ontwerp. In het aangepaste ontwerp worden de parkeerplaatsen in de Van Craesbeeckstraat maximaal geclusterd. Hierdoor komt ruimte vrij voor de muurtjes, bijkomend groen en verblijfsruimte; 
  • het deel van de Prekerstraat tussen de Nationalestraat en de Van Craesbeeckstraat werd mee opgenomen in het ontwerp. Het karakter van de Van Craesbeeckstraat wordt doorgetrokken met ruimte voor groen, terrassen, deelmobiliteit en enkele parkeerplaatsen. Het ontwerp werd algemeen verder uitgewerkt waarbij er maximaal ingezet wordt op vergroening. Zo wordt er ook bijkomend vergroend ter hoogte van het kruispunt Prekerstraat/Van Craesbeeckstraat;
  • het ondergronds wortelvolume en de types bomen werden voor het volledige project bepaald.

Parkeerbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 42 plaatsen in de bestaande toestand naar 36 plaatsen in de nieuwe toestand. Hiervan worden zes parkeerplaatsen voorbehouden voor deelauto’s. De straat wordt een woonerf, waardoor het niet langer mogelijk is om aan beide zijden van de straat te parkeren. 

Bomenbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. In de bestaande toestand zijn er slechts 3 bomen aanwezig. Twee bomen blijven behouden en er worden 39 nieuwe bomen aangeplant. De bestaande bomen blijven behouden en er worden 38 nieuwe bomen aangeplant.

Hemelwaterplan

De Van Craesbeeckstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld. Er zal een infiltratieput zoals in de Lange Ridderstraat worden geïntegreerd, alsook infiltratiebuizen in het noordelijke deel van de straat.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij het team Publieke Ruimte via participatie.2000@antwerpen.be.