Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Victoriano Moreno

Heraanleg Vrijdagmarkt

District Antwerpen plaatst toekomstbomen op de Vrijdagmarkt. Daarvoor is er voldoende ondergrondse ruimte nodig. Het plein wordt hierdoor vrijwel volledig opgebroken en heraangelegd. 

Defintitief ontwerp

Ten opzichte van het voorontwerp werd het plan verder verfijnd, zo werden onder andere de plaatsing van het straatmeubilair en de detaillering van de boombunkers verder uitgewerkt. Enkele fietsbeugels werden verplaatst in functie van terrassen. Met het oog op duurzaamheid worden voor de bestrating de bestaande mozaïekkeien maximaal hergebruikt. Er wordt ook ingezet op waterbuffering onder de bomen, die de toekomstbomen van voldoende water moet voorzien.

Je kan de aangepaste plannen hier vinden:

Hemelwaterplan
De Vrijdagmarkt ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem aangelegd, in combinatie met doorgedreven bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering).

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 9 plaatsen in de bestaande toestand naar 0 plaatsen in de nieuwe toestand. De bestaande parkeerplaatsen worden nu al grotendeels gebruikt als uitbreidingsterrassen. 

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een negatieve bomenbalans. Op de Vrijdagmarkt staan momenteel 13 bomen, waarvan 12 op het centrale plein. In de nieuwe toestand zullen er 12 toekomstbomen komen op het plein. Eén boom verdwijnt doordat de Drukkerijstraat wordt ingekort. De nieuwe toekomstbomen zullen van de soort Liriodendron tulipifera zijn.  
 

Het definitief ontwerp werd goedgekeurd onder voorwaarden, meer info over de goedkeuring kan je terugvinden via ebesluit.

 

Timing

De werken staan gepland om van start te gaan in oktober 2024.
Deze timing is onder voorbehoud en kan nog wijzigen.

Voorontwerp

Ten opzichte van het concept werden er in het voorontwerp geen grote veranderingen doorgevoerd. Het plan werd verder verfijnd, zo werden onder andere de plaatsing van het straatmeubilair en de detaillering van de boombunkers verder uitgewerkt. Met het oog op duurzaamheid worden voor de bestrating de bestaande mozaïekkeien maximaal hergebruikt. 

Je kan de plannen hier terugvinden

Parkeerbalans
Het voorontwerp resulteert in een parkeerbalans van acht plaatsen in de bestaande toestand naar nul plaatsen in de nieuwe toestand. De bestaande parkeerplaatsen worden nu reeds grotendeels gebruikt als uitbreidingsterrassen.

Bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een negatieve bomenbalans. Er zijn 12 bestaande bomen rond de centrale zone, en eentje in de parkeerstrook van de Drukkerijstraat. In de nieuwe toestand zullen er 12 toekomstbomen zijn. De parkeerstrook van de Drukkerijstraat loopt nu door op het plein. Deze zal worden ingekort waardoor er een boom verdwijnt.

Toekomstbomen

Stad Antwerpen zet in op toekomstbomen om het straatbeeld te vergroenen. Deze bomen staan in een straat of op een plein en krijgen veel ruimte om te groeien, zowel boven als onder de grond. Zo worden ze gemakkelijk meer dan 120 jaar.

Zo’n groene monumenten in de buurt ogen niet alleen mooi, ze zorgen ook voor schaduw, zuivere lucht en een grotere biodiversiteit.

meer info kan u hier terugvinden

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de medewerkers van het team Publieke Ruimte van district Antwerpen, via participatie.2000@antwerpen.be.

Verwante info: