districtscollege Antwerpen
Verslagen Vliegend College

Voor de derde keer kwamen de districtsschepenen van het district Antwerpen naar de wijkbewoners om het beleid toe te lichten en in gesprek te gaan met de bewoners.

Districtsraad Antwerpen

De districtsraad staat in voor het lokale beleid van district Antwerpen en telt 33 leden. Een keer per maand organiseren zij een open vergadering.

Districtsfonds jeugd

Het districtsfonds voor jeugd heeft als doel leuke, laagdrempelige projecten en activiteiten te ondersteunen, waarbij de jeugd op een actieve manier betrokken is.

Bestuursakkoord district Antwerpen

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode van zes jaar maakt het bestuur afspraken over wat ze tijdens die bestuursperiode willen verwezenlijken.Voor de huidige bestuursperiode staan die afspraken in het bestuursakkoord 2013-2018, dat u ...

Budget district Antwerpen

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur.

Adviesraden district Antwerpen

Adviesraden hebben een adviesfunctie naar het districtsbestuur toe. Een goed samengestelde adviesraad geeft het bestuur voeling met wat er leeft in het district.