Districtsraad Antwerpen

De districtsraad staat in voor het lokale beleid van district Antwerpen en telt 33 leden. Een keer per maand organiseren zij een open vergadering.

In het district Antwerpen bundelen N-VA, Open Vld en Groen de krachten. Sp.a, VLAAMS BELANG, PVDA+ en CD&V zetelen in de oppositie. Bij de districtsraad kan u steeds terecht met vragen, opmerkingen of suggesties over het lokaal beleid.

De districtsraadsleden en schepenen legden op 8 januari 2013 de eed af voor een zesjarig beleid met de volgende bevoegdheden: lokaal straatbeeld, jeugdbeleid, cultuurbeleid, sport, seniorenwerking, feestelijkheden en communicatie. Het volledige bestuursakkoord van het district Antwerpen werd officieel goedgekeurd op de districtsraad van 25 februari 2013.

U vindt de lijst met districtsraadsleden onderaan deze pagina.

Meer info

Districtssecretariaat
Lange Gasthuisstraat 21
2000 Antwerpen 
tel. 03 338 34 73 
fax 03 338 35 11
district.antwerpen@stad.antwerpen.be