Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Foto van oudere vrouw in rolstoel die haar hand legt op het hand van een jongere vrouwGetty Images

Ben je mantelzorger? Vraag nu je officiële erkenning aan.

Help jij lange tijd een zorgbehoevend persoon met wie je een nauwe relatie hebt?
Dan ben je een mantelzorger en kan je vanaf 1 september 2020 een officiële erkenning aanvragen. 

Er zijn 2 types erkenningsattesten:

 • een algemeen erkenningsattest
 • een erkenningsattest met sociaal voordeel
   

1. Algemeen erkenningsattest

Je kan een algemeen erkenningsattest aanvragen als:

 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en verblijft in België.
 • Je helpt of ondersteunt een zorgvrager regelmatig en op niet-professionele basis.
 • Je houdt rekening met de noden en wensen van de zorgvrager.
 • Je hebt een vertrouwensrelatie of een nauwe affectieve of geografische relatie met de zorgvrager.
 • De zorgvrager heeft zorg en ondersteuning nodig door zijn leeftijd, gezondheidstoestand of handicap.
 • Er is minstens één professionele zorgverlener die de je bijstaat in de zorg. ​
   

Een zorgvrager kan meerdere erkende mantelzorgers hebben.
 

2. Erkenningsattest met sociaal voordeel

Je kan als mantelzorger verlof aanvragen. Hiervoor heb je een erkenningsattest met sociaal voordeel nodig.

Let op! Vraag het attest pas aan op het moment dat je mantelzorgverlof wil opnemen. Het attest is maar 1 jaar geldig. 3 mantelzorgers per zorgvrager kunnen het attest aanvragen.

Voorwaarden

De mantelzorger:

 • is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingen register en verblijft in België
 • geeft minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar zorg aan de zorgvrager.
 • heeft een vertrouwensrelatie met de persoon voor wie hij zorgt.
 • geeft de zorg niet vanuit een beroep of als vrijwilliger.
 • houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager.
 • krijgt hulp van minstens één professionele zorgverlener.

De zorgvrager:

 • verblijft in België.
 • verblijft niet in een residentiële setting: een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap.
 • voldoet aan een aantal medische criteria:
  • Zorgvragers ouder dan 21 jaar moeten ten minste 12 punten scoren op de graad van zelfredzaamheid.
   De vaststelling van zorgbehoefte geeft de FOD Sociale Zekerheid, Medex of arts.
    
  • Liet je al een vaststelling van zorgbehoefte uitvoeren? Dan hoef je dat niet opnieuw te doen als je al een zorgbudget ontvangt.
    
  • Is de zorgvrager minderjarig? Dan tellen de scores van het groeipakket. Je moet ten minste 12 punten scoren of ten minste 6 punten in de derde pijler.
    

Hoe kan ik erkenning aanvragen?

Je vraagt beide erkenningsattesten aan via je mutualiteit. 
 

Wanneer stopt de erkenning?

Een erkenning stopt wanneer:

 • de mantelzorger of zorgvrager dit vraagt.
 • De mantelzorger of zorgvrager sterft.
 • De zorgvrager geen zorg meer nodig heeft.
 • De zorgvrager permanent opgenomen wordt in een residentiële zorgvoorziening voor meer dan 90 dagen.
 • de mantelzorger niet meer aan de erkenningscriteria voldoet.
 • de mantelzorger een veroordeling krijgt voor geweld, mishandeling, oplichting of verwaarlozing. 

De erkenning met sociaal voordeel eindigt na 1 jaar. Je kan deze dan verlengen.
 

Wat is het mantelzorgverlof?

Met het erkenningsattest met sociaal voordeel kan je bij je werkgever mantelzorgverlof aanvragen.
Werk je voltijds of deeltijds? Dan kan je 1 volledige maand mantelzorgverlof opnemen.
Werk je voltijds? Dan kan je kiezen om halftijds of 1/5de vermindering op te nemen.

Per zorgvrager kan je mantelzorgverlof opvragen.

Je kan maximum 6 maanden voltijds of 12 maanden half- of deeltijds mantelzorgverlof opnemen.

Je vraagt het mantelzorgverlof aan door een aangetekend schrijven te bezorgen aan je werkgever.
Voeg zeker het erkenningsattest met sociaal voordeel toe.

Ben je zelfstandig? Dan kan je geen mantelzorgverlof aanvragen.​
 

Nuttige links