Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Oudere man wandelt man door stadscentrum Antwerpen met zijn hondVictoriano Moreno

Zilveren Linten: onderzoek naar gebruiksvriendelijke wandelroutes voor senioren

District Antwerpen wil trajecten in het openbaar domein ontwikkelen met een verhoogde gebruiksvriendelijkheid voor oudere voetgangers. Deze trajecten (oftewel Zilveren Linten) zijn korte, veilige routes die optimaal aangepast zijn aan de verplaatsingen van senioren. Infopunt Publieke Ruimte 5(Voetgangersbeweging vzw) leverde hiervoor een voorstudie op met concrete aanbevelingen. 

Bij Zilveren Linten gaat er bijzondere aandacht naar het verbeteren van de verplaatsingen rondom dienstencentra, belangrijke bestemmingen voor dagelijkse voorzieningen en andere locaties met een verhoogde aantrekkingskracht voor ouderen.

Voorstudie

District Antwerpen gaf de opdracht aan Infopunt Publieke Ruimte om twee zones in het stadscentrum te onderzoeken en op basis hiervan aanbevelingen te formuleren voor een meer seniorenvriendelijke publieke ruimte.

In de voorstudie van Infopunt Publieke Ruimte wordt ingezoomd op de Universiteitsbuurt en de omgeving rondom Den Bell. In beide zones bevinden zich specifieke voorzieningen voor senioren (zoals een dienstencentrum, een woonzorgcentrum of een private zorginstelling), maar in het rapport is ook aandacht voor thuiswonende ouderen.

De aanbevelingen zijn zeer uiteenlopend en hebben onder andere oog voor vrije en vlakke voetpaden, veilige oversteekplaatsen, extra zitruimte in het openbaar domein, een zitbankenplan, woonerven, belevingspleintjes, recreatie en kunstintegratie in het straatbeeld.

Raadpleeg hier de volledige voorstudie van Infopunt Publieke Ruimte:

De seniorenraad van district Antwerpen werkte mee aan deze voorstudie.