Nieuwe speel- en sportterreinen op Linkeroever

District Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. Op Linkeroever zijn nu drie speel- en sportterreinen in het Europark aan de beurt.

Het district vernieuwt twee grote speel- en sportterreinen en legt één volledig nieuw speelterrein aan. Op verschillende andere plekken komen aanleidingen om fijn te spelen en meer groen om aangenaam te ontspannen.


Wat gebeurde er al?

Er ging heel wat onderzoek en inspraak aan vooraf. Met het speelweefselonderzoek ging het district na hoe kinderen en jongeren zich op Linkeroever vlotter kunnen verplaatsen en hoe hun speel- en ontmoetingskansen verbeterd kunnen worden. Heel wat kinderen, jongeren en volwassenen werden hierbij meermaals betrokken.

District Antwerpen organiseerde twee inspraakmomenten voor de buurtbewoners: 

  • op maandag 30 oktober aan het grote speelterrein in de Emile Verhaerenlaan 
  • op donderdag 2 november op het grasveld tussen de Willem Van Haechtlaan en de Tijl Uilenspiegellaan.

Een verslag van deze beide inspraakmomenten vindt u onderaan dit artikel.


Hoever staat het nu?

Ondertussen wordt het speel- en sportterrein van de Emile Verhaerenlaan aangelegd en zijn de definitieve plannen van de terreinen aan de Ernest Claesstraat en de Willem van Haechtlaan goedgekeurd.
 

Speel- en sportterrein Emile Verhaerenlaan

Momenteel wordt het speel- en sportterrein aan de Emile Verhaerenlaan helemaal vernieuwd. De tweede en laatste fase van de werken begint op 28 oktober. Eind november is het speel- en sportterrein helemaal klaar.

Tussen 28 oktober en 15 november worden de nieuwe speeltoestellen geïnstalleerd. Daarna worden nog enkele bomen en struiken geplant. Na deze werken wordt het gras opnieuw ingezaaid. 

Het definitieve ontwerp van dit speel- en sportterrein vindt u onderaan dit artikel.
 

Speel- en sportterrein Ernest Claesstraat

De heraanleg van dit terrein waarbij de sportvelden en de paden worden vernieuwd, zal in het najaar van 2019 starten.

Het definitieve ontwerp van dit speel- en sportterrein vindt u onderaan dit artikel.
 

Speelterrein Willem van Haechtlaan

Het terrein tussen de Willem van Haechtlaan, de Jan van Brabantlaan en de Tijl Uilenspiegellaan wordt omgevormd tot een buurtparkje. Er komen onder meer een centraal ontmoetingsplein, een speelzone voor kinderen van 0 tot 3 jaar en een speelzone voor kinderen vanaf 4 jaar, een hondenloopzone, enkele heuveltjes, extra bomen en bloemen.

De aanleg van het speelterrein is voorzien in het voorjaar 2020. Eerst moet voor het terrein een concessie van de Vlaamse Waterweg, de eigenaar van het terrein, verkregen worden. Vervolgens is een bouwvergunning vereist.

Het definitieve ontwerp van dit speelterrein vindt u onderaan dit artikel.
 

Nog vragen?