Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Groenproject in district Antwerpen

Heb je een idee voor de vergroening van je straat en zie je het wat groter? District Antwerpen ondersteunt groenprojecten via het reglement 'Districtsfonds: buurt in bloei'. Een groenproject is een projectmatig initiatief van een groep buurtbewoners om de straat te vergroenen of te verblauwen.

Aanvraag

Zowel bewoners als verenigingen of andere organisaties kunnen een aanvraag voor een groenproject indienen. Voorwaarde is wel dat je als aanvrager zelf in de straat woont, daar gedomicilieerd bent of er actief bent.

Doe je aanvraag uiterlijk 3 maanden vooraleer het project start. De aanvraag bestaat uit een concept van het groenproject dat je wil uitvoeren en bevat de volgende informatie:

 • een duidelijke omschrijving van de locatie waar het groenproject wordt uitgevoerd;
 • een duidelijke omschrijving van het doel van het project;
 • een duidelijke omschrijving van hoe de ondersteuning wordt besteed;
 • een ruw stappenplan met een timing en hoe de aanvrager het groenproject wil uitvoeren;
 • een overzicht van eventueel andere ondersteuning die voor hetzelfde doel werd aangevraagd of verkregen;
 • een overzicht van de samenstelling van een kerngroep van buurtbewoners, die zich engageert om het groenproject uit te voeren.
   

Projectplan

Na goedkeuring van het concept organiseer je als aanvrager minstens één infomoment. Tijdens dit infomoment wordt samen met buurtbewoners en district Antwerpen een projectplan opgesteld.

Het projectplan bestaat minstens uit:

 • een gedetailleerde projectbegroting, die alle voorziene exploitatie- en/of investeringskosten omschrijft (bij voorkeur gestaafd door verschillende prijsvergelijkingen of offertes);
 • een stappenplan voor het groenproject met een omschrijving van de timing en de aanpak, welke concrete acties worden gepland en hoe het onderhoud wordt opgenomen door de straat- of buurtbewoners;
 • een inschatting van jaarlijks terugkerende kosten en een onderhoudsplan op langere termijn;
 • een verslag van het infomoment.

Het opgestelde projectplan wordt nog voorgelegd aan een adviescommissie, die het plan beoordeelt op duurzame vergroening/verblauwing, gemeenschapsvorming en innovatie. Het district stelt een technisch advies op, met betrekking tot de haalbaarheid van het project (bijvoorbeeld met het oog op mobiliteit). Samen met deze adviezen wordt het projectplan voorgelegd aan het bevoegde orgaan.

Meer informatie en voorwaarden kan je terugvinden in het reglement of in het aanvraagformulier hieronder.

Bedrag

Het bedrag van de ondersteuning wordt berekend aan de hand van het projectplan en de begroting die daarin wordt opgenomen.

 • De aangevraagde ondersteuning bedraagt minimaal 50 euro.
 • Particulieren en feitelijke verenigingen kunnen maximaal 7.500 euro aanvragen. Voor vzw’s een andere rechtspersonen geldt deze uitzondering niet.
 • Per jaar kan je maximaal één keer een ondersteuning voor een groenproject aanvragen.
   

Verwante info: