Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Infrastructuurtoelagen voor buurtverenigingen

District Antwerpen wil verenigingen ondersteunen in hun werking. Een kwaliteitsvolle en toegankelijke infrastructuur is daarbij belangrijk. Met deze toelage wil district Antwerpen de investeringsdrempel verlagen voor jeugd- en buurtverenigingen.

Voor wat?

District Antwerpen kent infrastructuurtoelagen toe aan buurtverenigingen voor beperkte aanpassingswerken in een pand in huur of eigendom. Het doel is om de toegankelijkheid te vergroten en de werking te ontsluiten voor een breed publiek.

Bedrag

Maximum 10.000 euro.

Voorwaarden

 • De werken mogen niet vergunningplichtig zijn.
 • Per verenigingslokaal kan maximum 1 keer een toelage ontvangen worden.

Wanneer aanvragen?

Jaarlijks zijn er twee aanvraagrondes:

 • Indienen voor 1 maart (beslissing tegen 1 mei)
 • Indienen voor 1 november (beslissing tegen 1 januari)

Uitzonderlijk kan er van deze termijnen afgeweken worden als er onvoorziene, acute veiligheidsproblemen zijn.

Het nieuwe toelagereglement treedt in werking op 1 februari 2020. 

Advies en begeleiding

Zit je buurtvereniging met infrastructuurvragen? District Antwerpen en de stad bieden je begeleiding aan. Advies op maat, inclusief een plaatsbezoek, hoort daar ook bij.

Hou er rekening mee dat we samen tijd moeten nemen voor een voortraject. Een aanvraag voor een infrastructuurtoelage kan enkel ingediend worden als:

 • we een zicht hebben op het financieel plan;
 • er drie prijsoffertes zijn;
 • je vereniging de nodige brandpolissen en vergunningen heeft.

Criteria

Bij de beoordeling kijkt het district Antwerpen naar volgende criteria:

 • Zijn de infrastructuurwerken noodzakelijk voor het voortbestaan van de werking en de veiligheid?
 • Dragen de infrastructuurwerken bij aan de verfraaiing en opfrissing van de infrastructuur?
 • Zijn de infrastructuurwerken ecologisch verantwoord en energiebesparend?
 • Wordt de toegankelijkheid van de infrastructuur verhoogd voor minder mobiele personen.
 • Wordt de infrastructuur gedeeld met andere verenigingen of bewoners?

Hoe aanvragen?

Meer info