Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
bouwvakkers in gesprekDirk Kerstens | Stad Antwerpen

Infrastructuurtoelagen voor jeugdverenigingen

District Antwerpen wil verenigingen ondersteunen in hun werking. Een kwaliteitsvolle en toegankelijke infrastructuur is daarbij belangrijk. Met deze toelage wil district Antwerpen de investeringsdrempel verlagen voor jeugd- en buurtverenigingen.

Voor wat?

Net zoals de voorgaande jaren, kunnen jeugdverenigingen van het district Antwerpen een infrastructuurtoelage aanvragen. Een jeugdvereniging kan een toelage krijgen voor:

 • infrastructuurwerken aan het verenigingslokaal
 • de aankoop van een verenigingslokaal of een bouwgrond
 • de bouw van een nieuw verenigingslokaal

Bedrag

 • De toelage bedraagt maximum 80% van de gemaakte toegelaten kosten.
 • Voor volledige renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten bedraagt de toelage maximum 70% van de totale kost.

Wanneer aanvragen?

Jaarlijks zijn er twee aanvraagrondes:

 • Indienen voor 1 maart (beslissing tegen 1 mei)
 • Indienen voor 1 november (beslissing tegen 1 januari)

Uitzonderlijk kan er van deze termijnen afgeweken worden als er onvoorziene, acute veiligheidsproblemen zijn.

Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2020. Op infrastructuurtoelagen voor jeugdverenigingen waarvan de aanvraagtermijn loopt tot 1 maart 2020, zijn de bepalingen van het subsidiereglement jeugd van toepassing.

Advies en begeleiding

Zit je jeugdvereniging met infrastructuurvragen? District Antwerpen en de stad bieden je begeleiding aan. Advies op maat, inclusief een plaatsbezoek, hoort daar ook bij.

Hou er rekening mee dat we samen tijd moeten nemen voor een voortraject. Een aanvraag voor een infrastructuurtoelage kan enkel ingediend worden als:

 • we een zicht hebben op het financieel plan;
 • er drie prijsoffertes zijn;
 • je vereniging de nodige brandpolissen en vergunningen heeft.

Criteria

Bij de beoordeling kijkt het district Antwerpen naar volgende criteria:

 • Zijn de infrastructuurwerken noodzakelijk voor het voortbestaan van de werking en de veiligheid?
 • Dragen de infrastructuurwerken bij aan de verfraaiing en opfrissing van de infrastructuur?
 • Zijn de infrastructuurwerken ecologisch verantwoord en energiebesparend?
 • Wordt de toegankelijkheid van de infrastructuur verhoogd voor minder mobiele personen.
 • Wordt de infrastructuur gedeeld met andere verenigingen of bewoners?

Hoe aanvragen?

Meer info