Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen

Ondersteuning feestverlichting voor handelaarsverenigingen

Is jouw handelaarsvereniging actief in een lokale winkelstraat in district Antwerpen? Dan kan je vanaf nu een ondersteuning aanvragen voor de huur of leasing van feestverlichting in jouw straat. Zo wil district Antwerpen je helpen om een gezellige eindejaarssfeer uit te stralen met mooie en duurzame feestverlichting.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Lokale handelaarsverenigingen met rechtspersoonlijkheid of als feitelijke vereniging, met (lokaal) winkelgebied in district Antwerpen.
 • Elke handelaarsvereniging kan per winkelgebied maximum 1 ondersteuning toegekend krijgen.
 • Aanvragen gelegen op bovenlokaal publiek domein (centrale winkel- of toeristenas), komen niet in aanmerking.
   

Voorwaarden

De verlichting moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Enkel LED-verlichting komt in aanmerking.
 • De installatie wordt opgehangen tegen de gevel, dwars over de openbare weg van gevel tot gevel op de reglementaire hoogte en op het trottoir evenwijdig met de rijbaan bevestigd aan palen.
 • De installatie voldoet aan alle standaardvoorwaarden van de brandweer. Specifieke veiligheidsvoorwaarden vindt u in de politiecodex.
 • De installatie is conform met de richtlijnen van het lichtplan van de stad Antwerpen. Flits- of knipperlichten, lichtkranten of laserverlichting zijn niet toegestaan.
 • De installatie wordt ten minste 2 maanden vooraf gemeld via een evenementenaanvraag.
   

Welke kosten komen in aanmerking?

De ondersteuning wordt toegekend voor de huur of leasing van de feestverlichting tijdens de eindejaarsperiode. Er kan geen ondersteuning aangevraagd worden voor stroomgebruik, onderhoud of onvoorziene meerkosten.

Bij de aanvraag wordt een definitieve offerte toegevoegd. De toelage bedraagt maximum 75% van de toegestane kosten op deze offerte. 
 

Hoe aanvragen?

Vraag een ondersteuning aan via de verenigingendatabank. Meld je aan en zoek formulier: 2024 District Antwerpen - Lokale handelaarsverenigingen - Feestverlichting

Dien je aanvraag digitaal in voor 31 oktober 2024.
 

Meer info?

Aanvraag ondersteuning feestverlichting