Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Thaibokser en zijn leden in vechtposenVictoriano Moreno

Vormingsondersteuning voor trainersopleidingen

Om de kwaliteit binnen de sportverenigingen in het district Antwerpen te optimaliseren, is het van groot belang te kunnen beschikken over goed gevormde lesgevers, trainers en begeleiders. Een sportvereniging kan één aanvraag per jaar indienen voor dit subsidiereglement.

Voor wie?

De aanvrager is een door de stad Antwerpen erkende sportvereniging of voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 • is een feitelijke vereniging of vzw;
 • heeft een structureel en duurzaam aanbod voor elk lid;
 • is aangesloten bij een sportfederatie;
 • heeft minstens een tweewekelijks sportaanbod gedurende minstens 30 weken per jaar;
 • heeft als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren;
 • biedt een sport aan die vermeld staat op de sporttakkenlijst of die aangeboden wordt door een erkende Vlaamse sportfederatie of door een erkende Vlaamse sportorganisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding;
 • oefent minimaal 70% van zijn activiteiten uit op het grondgebied van het district Antwerpen. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als bepaalde sport-specifieke infrastructuur niet aanwezig is op het grondgebied van district Antwerpen of de sportvereniging wegens gebrek aan beschikbare stedelijke sportinfrastructuur moet uitwijken naar sportaccommodatie elders gelegen dan op het grondgebied van het district Antwerpen. In beide gevallen moet de club een aantoonbare verankering hebben met het district Antwerpen.
 • verzekert alle leden tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid;
 • één of meer trainers, lid (leden) van de sportvereniging, hebben in het voorbije jaar een opleiding gevolgd waarvan het cursusgeld (volledig of deels) door de club is betaald.

Voor wat?

De cursist of cursus moet voldoen aan alle onderstaande specifieke voorwaarden:

op het moment van de toelageaanvraag dient de bedoelde opleidingscursus voltooid te zijn mét positief resultaat in het voorbije kalenderjaar.

Volgende cursussen komen in aanmerking:

 • trainerscursussen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool
 • (sport)pedagogische diploma’s;
 • paramedische diploma’s (voor sportclubs met een g-sportwerking);
 • officiële EHBO diploma’s (Rode kruis, Vlaams Kruis).

Deze opsomming is niet limitatief. Het districtscollege kan hierop een uitzondering maken.

Bedrag

De toelage bedraagt maximum 50% van het door de sportvereniging betaalde deel van het inschrijvingsgeld van de cursus.

Voorwaarden

Om als vereniging in aanmerking te komen voor de toelage moet die aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • het hoogste percentage van het totaal aantal Antwerpse leden is woonachtig op het grondgebied van district Antwerpen, waar ook de hoofdlocatie van de sportieve werking gelegen is;
 • indien bovenstaande niet geldt, dient de club een duidelijke verankering te hebben met de hoofdlocatie van de sportieve werking die gelegen is op het grondgebied van district Antwerpen;
 • indien bovenstaande niet geldt, dient er te worden overlegd tussen de betrokken districten.
 • Een vereniging kan slechts toegewezen worden aan één district en enkel bij dat district een werkingstoelage aanvragen.

Wanneer aanvragen?

De aanvraag moet uiterlijk op 31 januari, volgend op het kalenderjaar waarin het diploma of attest positief werd behaald, ingediend worden.

Hoe aanvragen?

Meer info