Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Vormingstoelagen voor jeugd

Jongeren die een cursus jeugdwerk volgen, kunnen van district Antwerpen een vormingstoelage krijgen. Goed opgeleide leiders, leidsters, monitoren en animatoren dragen bij tot een fijn en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.

Voor jongeren van 15 tot 30 jaar

Jongeren van 15 tot 30 jaar kunnen de vormingstoelage aanvragen als ze:

  • wonen in district Antwerpen
  • of lid zijn van een jeugdvereniging die een werkingstoelage ontvangt van district Antwerpen.
     

Voor verenigingen

Ook verenigingen kunnen de vormingstoelage aanvragen:

  • Verenigingen die een werkingstoelage krijgen van het district, kunnen de toelage aanvragen voor hun leden, deelnemers of begeleiders als zij kunnen aantonen dat de vereniging het inschrijvingsgeld heeft voorgeschoten.
  • Die regeling geldt ook voor de houders van een samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen die zelf geen kadervorming organiseren.
  • Werknemers van een jeugdvereniging of een vereniging voor sociaal-cultureel vormingswerk kunnen geen aanspraak maken op deze toelage als de cursus kadert binnen hun beroepswerkzaamheden.

Voor wat?

Vormingen jeugdwerk die worden georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk komen in aanmerking.

Vormingen die niet in aanmerking komen:

  • beroepsopleidingen en vormingen die aansluiten op een beroepsopleiding;
  • stages verbonden aan animatorenvormingen;
  • vormingen die uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen. 

Bedrag

Het vormingsgeld wordt volledig terugbetaald tot een maximum van 250 euro per persoon per kalenderjaar.

Voorwaarden

Aanvrager is ingeschreven in district Antwerpen (postcode 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060) of aangesloten bij een vereniging met werking in district Antwerpen (aantoonbaar via verklaring jeugdvereniging).

Wanneer aanvragen?

De toelage kan doorlopend aangevraagd worden. Het aanvraagformulier moet binnen een termijn van 6 maanden na het einde van de vorming ingediend worden.

Hoe aanvragen?

Meer info