Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Vormingstoelagen voor jeugd

Jongeren die een cursus jeugdwerk volgen, kunnen van district Antwerpen een vormingstoelage krijgen. Goed opgeleide leiders, leidsters, monitoren en animatoren dragen bij tot een fijn en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.

Voor wie?

  • Jongeren van 15 tot 30 jaar die ofwel zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van het district, ofwel lid zijn van een jeugdvereniging die een werkingstoelage ontvangt van het district.
  • Verenigingen die een werkingstoelage krijgen van het district, kunnen die toelage aanvragen voor hun leden, deelnemers of begeleiders als zij kunnen aantonen dat zij het inschrijvingsgeld hebben voorgeschoten. Die regeling geldt ook voor de houders van een samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen die zelf geen kadervorming organiseren.

Werknemers van een jeugdvereniging of een vereniging voor sociaal-cultureel vormingswerk kunnen geen aanspraak maken op deze toelage als de cursus kadert binnen hun beroepswerkzaamheden.

Voor wat?

Vormingen jeugdwerk die worden georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk komen in aanmerking.

Vormingen die niet in aanmerking komen:

  • beroepsopleidingen en vormingen die aansluiten op een beroepsopleiding;
  • stages verbonden aan animatorenvormingen;
  • vormingen die uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen. 

Bedrag

Het vormingsgeld wordt volledig terugbetaald tot een maximum van 175,00 euro per persoon per kalenderjaar.

Voorwaarden

Om als vereniging in aanmerking te komen voor de toelage moet deze aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • het hoogste percentage van het totaal aantal Antwerpse leden is woonachtig op het grondgebied van district Antwerpen, waar ook de hoofdlocatie van de sportieve werking gelegen is;
  • indien bovenstaande niet geldt, dient de club een duidelijke verankering te hebben met de hoofdlocatie van de sportieve werking die gelegen is op het grondgebied van district Antwerpen;
  • indien bovenstaande niet geldt, dient er te worden overlegd tussen de betrokken districten. Een vereniging kan slechts toegewezen worden aan één district en enkel bij dat district een werkingstoelage aanvragen. 

Wanneer aanvragen?

De toelage kan doorlopend aangevraagd worden. Het aanvraagformulier moet binnen een termijn van 2 maanden na het einde van de vorming ingediend worden.

Hoe aanvragen?

Meer info