Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen

Werkingsondersteuning voor sportverenigingen

Een bruisend verenigingsleven vormt de ruggengraat van de buurten in district Antwerpen. Om dat te verwezenlijken, geeft district Antwerpen financiële ondersteuning aan sportverenigingen. De ondersteuning bestaat uit twee delen: een basisondersteuning en een aanvullende ondersteuning voor sportparticipatie.

Basis- en aanvullende ondersteuning voor sportparticipatie

1. Basisondersteuning

Om hiervoor in aanmerking te komen gelden volgende voorwaarden:

  • De vereniging is erkend als Antwerpse sportvereniging.
  • De vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
  • De vereniging is verzekerd voor activiteiten en leden.
  • De vereniging voorziet een actieve werking in het toekomstige werkjaar.
  • De vereniging gebruikt minstens de Nederlandse taal in haar werking. 
     

2. Aanvullende ondersteuning voor sportparticipatie
Om in aanmerking te komen voor de aanvullende ondersteuning, gelden volgende voorwaarden:

  • De vereniging is een vzw
  • De vereniging heeft minstens 50 leden

Met uitzondering van een sportvereniging die hoofdzakelijk werkt met personen met een handicap of beperking, dan geldt een minimum van 25 leden.

Bedrag

De basisondersteuning sportverenigingen bedraagt 300 euro.

Het bedrag voor de aanvullende ondersteuning sportparticipatie wordt berekend op basis van enkele algemene en doelgroepgerichte criteria.

De specifieke criteria en de daaraan gekoppelde wegingscoëfficiënten zijn terug te vinden in het reglement ‘werkingsondersteuning voor sportverenigingen'.

Hoe aanvragen?

Aanvragen dien je uiterlijk in op 30 april van het lopende werkjaar. 
 

Meer info