Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Vier leden van jeugdbewegingVictoriano Moreno

Werkingstoelagen voor jeugdverenigingen

Het bruisend verenigingsleven in het district Antwerpen moet de ruggengraat van de buurten kunnen vormen. Om dat te kunnen verwezenlijken, geeft district Antwerpen financiële ondersteuning aan jeugdverenigingen.

Voor wie?

 • jeugdwerk met voornamelijk activiteitenaanbod
 • jeugdwerk met voornamelijk instuifaanbod
 • startende jeugdverenigingen

Bedrag

Het toelagebedrag wordt berekend aan de hand van parameters omschreven in het reglement. Je leest ze onderaan in de reglementtekst (Module A - pagina 9).

Voorwaarden

Om als jeugdvereniging in aanmerking te komen voor deze toelage van district Antwerpen, moet de vereniging aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • minstens de helft van de activiteiten van de vereniging gaan door in district Antwerpen;
 • indien bovenstaande niet geldt, is minstens 33% van de leden woonachtig in district Antwerpen;
 • indien bovenstaande niet geldt, dient het adres van de de maatschappelijke zetel  gelegen te zijn op het grondgebied van district Antwerpen;
 • indien bovenstaande niet geldt, dient er te worden overlegd tussen de betrokken districten.

Wanneer aanvragen?

De werkingstoelage heeft betrekking op het afgelopen werkjaar. Er zijn twee aanvraagtermijnen:

 • aanvragers van wie het werkingsjaar loopt van begin september tot eind augustus dienen het aanvraagformulier ten laatste in op 1 november.
 • aanvragers van wie het werkingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december dienen het aanvraagformulier ten laatste in op 1 maart.

Startende jeugdverenigingen kunnen doorlopend een aanvraag dienen. Het gaat hier over jeugdverenigingen die een werking opstarten, maar nog geen werkingstoelage als jeugdvereniging krijgen.

Het nieuwe toelagereglement treedt in werking op 1 februari 2020.

Hoe aanvragen?

 • Je vraagt de toelage aan via de databank voor verenigingen.
 • Klik door naar de aanvragen onder 'districten' in de databank.
 • Als vereniging moet je een dagboek bijhouden, het sjabloon vind je onderaan dit artikel
   

Meer info