Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
basketbalring in kikkerperspectiefLucid

Werkingstoelagen voor sportverenigingen

Het bruisend verenigingsleven in het district Antwerpen moet de ruggengraat van de buurten kunnen vormen. Om dat te kunnen verwezenlijken, geeft district Antwerpen financiële ondersteuning aan sportverenigingen.

Bedrag

Het toelagebedrag wordt berekend aan de hand van parameters omschreven in het reglement: 

  • basistoelage: wordt berekend aan de hand van de verhouding tussen het beschikbare budget en het aantal goedgekeurde dossiers met een maximale toekenning van 250,00 euro per goedgekeurde aanvraag.
  • sportparticipatie: wordt berekend aan de hand van algemene en doelgroepgerichte criteria en de daaraan gekoppelde wegingscoëfficiënten die een puntenwaarde in euro vertegenwoordigen: 1 punt staat voor 1,00 euro.

Je leest ze onderaan in de reglementtekst (Module B - pagina 17 t.e.m. 20).

Voorwaarden

Om als vereniging in aanmerking te komen voor de toelage moet die aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • het hoogste percentage van het totaal aantal Antwerpse leden is woonachtig op het grondgebied van district Antwerpen, waar ook de hoofdlocatie van de sportieve werking gelegen is;
  • indien bovenstaande niet geldt, dient de club een duidelijke verankering te hebben met de hoofdlocatie van de sportieve werking die gelegen is op het grondgebied van district Antwerpen;
  • indien bovenstaande niet geldt, dient er te worden overlegd tussen de betrokken districten.
  • Een vereniging kan slechts toegewezen worden aan één district en enkel bij dat district een werkingstoelage aanvragen.

Wanneer aanvragen?

De werkingstoelage heeft betrekking op het afgelopen werkjaar. De vereniging dient per betrokken subsidiejaar een aanvraag in, van 16 maart t.e.m. 30 april 2020.

Het nieuwe toelagereglement treedt in werking op 1 februari 2020.

Hoe aanvragen?

Meer info