Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen
GroenslingerGroenegevels.be

Belangrijke aandachtspunten bij gevelgroen

Jouw overburen vinden het net als jij een geweldig idee om in een groenere straat te wonen? Misschien voldoet jullie woning en straat wel aan de voorwaarden voor het plaatsen van gevelgroen? 

Belangrijkste voorwaarden

 • De voorwaarden voor gevelgroen zijn gebaseerd op de politiecodex:
  kijk op www.plantwerpen.be voor de recente wetgeving en tips rond geveltuinen en groenslingers. 
 • Meet zeker na of het voetpad voldoende breed is voor een geveltuin met groenslinger: www.antwerpen.be/geveltuinregels
 • Je houdt de verwijderde stoeptegels bij.
 • De maximale lengte voor de bekabeling van een groenslinger van gevel tot gevel is tussen de 12 en 15 meter.

Aandachtspunten bij plaatsen van de groeidraad

gasaanduiding op gevel
Gasaansluiting op gevel
District Wilrijk1|3
leiding brandweer
Aansluiting leidingen brandweer
District Wilrijk1|3
voorgevel in arduin
Voorgevel in arduin
District Wilrijk1|3

Zijn er nutsvoorzieningen waar het plantvak en klimhulp moet komen? Heeft je gevel een speciale afwerking? Kijk snel op de lijst hieronder om te weten welke uitzonderingen of regels de installateur naleeft bij het verankeren van de klimhulp in zo'n geval.

 • Gas is aangegeven op de gevel door een rond, geel plaatje. Hier loopt een gasleiding waarvan de installateur zowel links als rechts minimum 60 centimeter weg blijft.
 • Watervoorziening voor de brandweer is aangegeven door een rood omlijnd plaatje. en duidt een waterleiding op hoge druk aan. Ook hier blijft de installateur minimum 60 centimeter aan weerskanten van weg.
 • Ook rond putdeksels maakt de installateur geen plantvakken. Hier lopen water- of gasleidingen, maar misschien ook riolering. Hij houdt steeds 1 meter afstand van putdeksels.
 • Klimhulp in de buurt van leidingen en regenafvoer op de gevel probeert de installateur steeds te vermijden. Hij blijft ook minimaal 60 centimeter weg van straatnaamborden.
 • Op arduin plaatst de installateur liever geen ankers. Als de arduin tot op maximaal 1 meter hoog komt, kan hij hierboven vertrekken met de klimhulp of kan hij met een grondanker werken. Sta je er echt op als we er toch een anker voorzien? Dan vraagt de installateur je om een papier te ondertekenen waarop aangegeven is dat je de klimhulp op eigen risico in de arduin laat verankeren. Voor het vrezen van dit gat is er ook een meerkost van €50.
 • Voor het plaatsen van muurankers blijft de installateur minimaal 30 centimeter weg van het einde van de bakstenen (hoek van een muur, raamkader,...).
 • Heb je externe gevelisolatie? De installateur kan dit overbruggen tot een dikte van 14 centimeter. De ondergrond zal wel bepalen wat er mogelijk is om te plaatsen en met welke materialen hij werkt.
 • Zijn de voegen en bakstenen en/of pleisterwerk in slechte staat? De installateur vraagt je dan om een papier te ondertekenen waarop je aangeeft dat je de klimhulp op eigen risico laat verankeren.

Meer info

Berchem Buurt
Tel. 0475 55 91 31
berchembuurt@antwerpen.be