Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen

Organiseer een speelstraat

Met een speelstraten stel je jouw straat tijdelijk ter beschikking van de spelende kinderen. Tijdens zo’n speelstraat wordt (een deel van) een straat afgesloten zodat de kinderen er vrij en veilig kunnen spelen. Maar een speelstraat brengt jouw buren ook dichter bij elkaar, want spelende kinderen zorgen nu eenmaal voor meer contacten tussen de ouders in de straat.

Je kan kiezen voor een:

  • korte speelstraat: één of twee dagen (in schoolvakanties of verlengde weekends);
  • lange speelstraat: drie tot veertien dagen (enkel in de paas- of zomervakantie).

Welke ondersteuning krijg je?

Berchem Buurt betaalt 15 euro per dag terug voor de aankoop van hapjes, drankjes en klein spelmateriaal.

Wanneer vraag je een speelstraat aan?​

  • korte en lange speelstraten tijdens het schooljaar die doorgaan tijdens verlengde weekends en schoolvakanties (met uitzondering van de zomervakantie): 7 weken voor de start van de speelstraat.
  • korte en lange speelstraten die doorgaan in de maand juli: voor 1 mei
  • korte en lange speelstraten die doorgaan in de maand augustus: voor 1 juni

Ondersteuning aanvragen

Vraag jouw ondersteuning aan via de verenigingendatabank.
Aanvragen in formulier: 

  • 2024 - District Berchem - Berchem Buurt - Ontmoet - Korte Speelstraat
  • 2024 - District Berchem - Berchem Buurt - Ontmoet - Lange Speelstraat juli
  • 2024 - District Berchem - Berchem Buurt - Ontmoet - Lange Speelstraat augustus

Meer info

Berchem Buurt
Tel. 0475 55 91 31
berchembuurt@antwerpen.be