Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Districtshuis BerchemFrançois De Heel

Vraag, suggestie of melding? Berchem helpt u graag verder.

Heeft u een vraag, bezorgdheid, melding of suggestie? Dan kan u steeds contact opnemen met het district of de leden van het districtscollege.

U kan op verschillende manieren contact opnemen met het district of het districtsbestuur:

  1. Geef een gewone melding door via het online meldingsformulier.
  2. Neem rechtstreeks contact op met een van de collegeleden.
  3. Bespreek uw vraag of bezorgdheid tijdens een zitting met het districtscollege.

Heeft u een gewone melding?

Wil u een melding maken van een mankement in uw straat, hinder, overlast,…? Dan kan dit eenvoudig gemeld worden via dit webformulier, via mail aan klm.be@stad.antwerpen.be of via het telefoonnummer 03 338 40 15.

Wil u een collegelid rechtstreeks aanspreken?

Heeft u een vraag die u graag rechtstreeks met de bevoegde schepen bespreekt? Dat kan! Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de districtsschepenen terug en ziet u wie verantwoordelijk is voor welk beleidsdomein. Nadat u uw vraag hebt gesteld, nemen zij contact met u op om een diepgaand gesprek te voeren.

Uw vraag bespreken en laten beantwoorden tijdens een zitting?

Bent u Berchemnaar en wenst u uw vraag of bezorgdheid te bespreken met de leden van het districtscollege tijdens een zitting? Dat kan ook! Indien u via deze procedure een vraag richt aan het Berchemse districtscollege kan u steeds rekenen op een antwoord. Nadat het district uw vraag heeft ontvangen en verwerkt, zijn er twee mogelijkheden:

  1. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor een mondelinge toelichting op een informele collegezitting.
  2. Of u ontvangt een schriftelijk antwoord op uw vraag.

Mondelinge toelichting
Indien een mondelinge toelichting nodig is, kan één keer per maand een informele zitting van het districtscollege samengeroepen worden. Deze zitting vindt dan plaats op dezelfde dag als de raadscommissie, en dit steeds tussen 19.30 en 20 uur. Er wordt telkens een tijdsblok van 10 minuten gereserveerd per vraag: 5 minuten om de vraag toe te lichten en 5 minuten voor het antwoord. Logischerwijze kunnen dan ook maximaal 3 vragen per zitting behandeld worden. Raadpleeg hier de data van de raadscommissies.

Schriftelijk antwoord
Op sommige vragen ontvangt u een schriftelijk antwoord. Dit is het geval bij:

  1. vragen die niet tot de bevoegdheid van het district horen;
  2. vragen die al eerder werden gesteld in de informele collegezitting of via het initiatiefrecht van de raadsleden. U ontvangt dan het eerder opgestelde antwoord;
  3. vragen die handelen over een onderwerp waarover reeds informatiemomenten werden georganiseerd. U ontvangt dan schriftelijk alle beschikbare informatie.

Hoe stelt u uw vraag?
U kan uw vraag stellen op 2 manieren:

  1. Stuur een e-mail naar district.berchem@stad.antwerpen.be (ten laatste om 8.30 uur op de dag voorafgaand aan de raadscommissie);
  2. Stuur een brief naar het district Berchem, Grotesteenweg 150 te 2600 Berchem (ten laatste 1 week voor de raadscommissie).

Vermeld steeds uw telefoonnummer, adres en e-mail, zodat u kan gecontacteerd worden.

Meer info

Districtssecretariaat Berchem
Grotesteenweg 150, 2600 Berchem 
district.berchem@stad.antwerpen.be