Zittingen, verslagen en besluiten | districtscollege Berchem

De besluiten en de verslagen van het districtscollege zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. 

Hoe zoekt u besluiten en verslagen?

Via eBesluitvorming > Kalender kan u besluiten zoeken op datum. U vindt er ook besluiten van de gemeenteraad (GR) en van het college van burgemeester en schepenen (CBS). 

Bent u niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

Kan u oudere besluiten raadplegen?

Oudere besluiten kan u raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. Via deze link komt u meteen terecht bij de beschikbare besluiten van district Berchem.

Meer info

Districtshuis Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 00