Zittingen, verslagen en besluiten | districtsraad Berchem

De agenda, besluiten en verslagen van de districtsraad zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. 

Hoe zoekt u besluiten, verslagen en dagordes?

Via eBesluitvorming > Kalender kan u besluiten zoeken op datum. Let wel, het verslag van een districtsraad is pas raadpleegbaar na goedkeuring op de daaropvolgende districtsraad (bv. het verslag van 29 januari zal pas na goedkeuring op de districtsraad van 19 februari verschijnen).

De agenda of dagorde van de districtsraad kan u raadplegen vanaf de donderdag voorafgaand aan de raadscommissiezitting (bv. de agenda voor de districtsraad van 29 januari kan u raadplegen vanaf donderdag 17 januari).

Bent u niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

Kan u oudere besluiten raadplegen?

Oudere besluiten kan u raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. Via deze link komt u meteen terecht bij de beschikbare besluiten van district Berchem.

Data districtsraden en raadscommissies 2019

Beide vergaderingen starten telkens om 20 uur en vinden plaats in de raadzaal van het districtshuis, Grotesteenweg 150 te Berchem.

    Raadscommissie Berchem Districtsraad Berchem
22 januari 29 januari
12 februari 19 februari
19 maart 26 maart
23 april 30 april
14 mei 21 mei
11 juni 18 juni
10 september 17 september
15 oktober 22 oktober
12 november 19 november
10 december 17 december

Meer info

Districtshuis Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 00