Zittingen, verslagen en besluiten | districtsraad Berchem

De agenda, besluiten en verslagen van de districtsraad zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. 

Hoe zoekt u besluiten, verslagen en dagordes?

Via eBesluitvorming > Kalender kan u besluiten zoeken op datum. Bent u niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

De agenda of dagorde van de Berchemse districtsraad kan u ook rechtstreeks raadplegenin het overzicht hieronder, vanaf de donderdag voorafgaand aan de raadscommissiezitting (bv. de agenda voor de districtsraad van 29 januari kan u raadplegen vanaf donderdag 17 januari).

Ook het verslag van een districtsraad kan u via onderstaande links bekijken. Let wel, het verslag van een districtsraad is pas raadpleegbaar na goedkeuring op de daaropvolgende districtsraad (bv. het verslag van 29 januari zal pas na goedkeuring op de districtsraad van 19 februari verschijnen). 

Kan u oudere besluiten raadplegen?

Oudere besluiten kan u raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. Via deze link komt u meteen terecht bij de beschikbare besluiten van district Berchem.

Data districtsraden en raadscommissies 2019

Beide vergaderingen starten telkens om 20 uur en vinden plaats in de raadzaal van het districtshuis, Grotesteenweg 150 te Berchem.

Raadscommissie

  • 22 januari (voor agenda, zie dagorde districtsraad van 29 januari)
  • 12 februari (voor agenda, zie dagorde districtsraad van 19 februari)
  • 19 maart (voor agenda, zie dagorde districtsraad van 26 maart)
  • 23 april (voor agenda, zie dagorde districtsraad van 30 april)
  • 14 mei (voor agenda, zie dagorde districtsraad van 21 mei)
  • 11 juni (voor agenda, zie dagorde districtsraad van 18 juni)
  • 10 september (voor agenda, zie dagorde districtsraad van 17 september)
  • 15 oktober (voor agenda, zie dagorde districtsraad van 22 oktober)
  • 12 november (voor agenda, zie dagorde districtsraad van 19 november)
  • 10 december (voor agenda, zie dagorde districtsraad van 17 december)

Districtsraad

Raadscommissie en districtsraad beluisteren

Geluidsfragmenten van raadscommissie en districtsraad kunnen hier beluisterd worden.
Klik door in de linkernavigatiebalk. Daarna kan u op datum zoeken.

Meer info

Districtshuis Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 00