Contacteer stad Antwerpen

stad Antwerpen

Bezoeken Basisonderwijs in Bib Berchem

 

Nieuwe scholenwerking vanaf september 2023:

Als leerkracht beschouwen we je als onze bondgenoot. Allebei willen we leesplezier en geletterdheid stimuleren bij onze kinderen en jongeren. We willen de jonge generatie een omgeving aanreiken waar ze leren, groeien en zich ontwikkelen tot kritische burgers. Samen leren we ze de wereld om zich heen lezen.  

Tot nu toe was onze scholenwerking gericht op toegang tot de collectie. Je kwam met je klas naar de bibliotheek en daar kreeg je uitleg over de collectie en kon je materialen ontdekken. Leuk als je school vlak bij een bibliotheek ligt. Voor scholen die te ver van een bibliotheek liggen was er de bibbus. Doordat de vraag het aanbod oversteeg, kwamen meer en meer scholen op een wachtlijst terecht. Dat moest anders.  

In onze nieuwe werking is het BIB-plan onze leidraad. Dat plan zegt dat het kind centraal staat (en niet meer de collectie van de bib). We willen elke Antwerpse jongere maximaal laten kennismaken met leesplezier, literatuurbeleving en mediawijsheid. De bibliotheek en de collectie zijn middelen om dat waar te maken.  
Om van kinderen enthousiaste lezers te maken is meer nodig dan het beschikbaar stellen van een collectie. Volwassenen zoals jij, maar ook ouders bijvoorbeeld, hebben een belangrijke rol om kinderen de wereld van boeken te leren kennen en waarderen.  

‘Lezers worden gemaakt door lezers’ (Aidan Chambers, auteur van jeugdboeken). 

Daarom vernieuwen we onze scholenwerking. We baseren ons op ‘De doorgaande leeslijn’ (2022, Stichting Lezen, NL). Dit wetenschappelijk rapport focust op de doorlopende aandacht die nodig is voor lezen en leesmotivatie. Van jonge ouders tot medewerkers van de kinderopvang en van leraren van het lager onderwijs tot docenten van het hoger onderwijs. Het resultaat is een samenhangende leeslijn van 0 tot 20 jaar, opgedeeld in drie groepen: van 0 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar en van 12 tot 20 jaar. In elke groep zijn er sleutelmomenten. Momenten wanneer een extra impuls in de leesmotivatie belangrijk is. 

Twee keuzes 

Wat betekent dat voor jou en je leerlingen? In onze nieuwe werking zijn twee principes: 

  1. Tijdens een klasbezoek aan de bibliotheek willen we dat de leerlingen meer en intenser leesplezier ervaren. Dat doen we door te praten over boeken, zelf verhalen te maken, gericht op zoek te gaan in de collectie en samen auteurs te ontdekken. 
  2. We willen een ruime en actuele bibliotheek een plek geven op je school (Bib op school). 

Ontdek wat dit betekent voor jouw klasbezoek aan de bibliotheek 

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar simone.vangrieken@antwerpen.be