Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten in Berchem

Het district Berchem wil de veelheid aan culturele talenten, ideeën en projecten in Berchem ondersteunen met een ondersteuningsreglement voor Berchemse cultuurprojecten. 

Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning? 

De ondersteuning wordt verstrekt aan aanvragers die:

  • een particulier, feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk zijn;  
  • een lokaal cultuurproject in het district Berchem willen realiseren dat de bewoners van Berchem ten goede komt.  

Wat ondersteunen we?

We ondersteunen een in de tijd en middelen begrensde culturele activiteit met een eenmalig duurzaam karakter, dat op het grondgebied van het district Berchem plaatsvindt, voor het publiek toegankelijk is en de bewoners van Berchem ten goede komt. Het project wordt niet ondersteund door een andere ondersteuning van het district Berchem.  

Het district Berchem houdt bij de beoordeling van de aanvraag rekening met een aantal doelstellingen die u kan raadplegen in het ondersteuningsreglement. 

Welke ondersteuning krijg ik? 

Het bedrag van de ondersteuning bedraagt maximum 5.000,00 EUR. 

Hoe vraag ik een ondersteuning aan? 

Een aanvraag kan doorheen het kalenderjaar worden ingediend en dit uiterlijk tien weken voordat een project plaatsvindt, maar wordt slechts beoordeeld op drie vaste momenten, met name op: 

  • 1 februari 
  • 1 juni  
  • 1 oktober 

Een aanvraag komt slechts in aanmerking voor ondersteuning indien de aanvraag tijdig wordt ingediend, waarbij de aanvrager rekening moet houden met volgende termijnen:  

  • de aanvraag moet uiterlijk tien weken voordat het beoogde project plaatsvindt worden ingediend;  
  • en dit binnen de bovenvermelde vastgelegde beoordelingsdata (bv. voor een project dat plaats zou vinden op 15 februari, moet een aanvraag worden ingediend op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar). 

Voordat een aanvraag kan worden ingediend, moet de aanvrager éénmalig een adviesmoment van Het Berchems Cultuurschap bijwonen waarop het beoogde project van de aanvrager toegelicht wordt. Het Berchems Cultuurschap adviseert het districtscollege over de toe te kennen ondersteuning en begeleidt de aanvragers hierin. De praktische informatie over de adviesmomenten is terug te vinden op de website van Het Berchems Cultuurschap 

U kan uw ondersteuning digitaal aanvragen via de verenigingendatabank. 

Meer info 

Cultuurantenne
cultuurantenne.berchem@antwerpen.be 

Het Berchems Cultuurschap
website | Het Berchems Cultuurschap

Facebook | Het Berchems Cultuurschap 
Instagram | Het Berchems Cultuurschap