Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten in Berchem

Het district Berchem biedt een ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten die aan niet commerciële tarieven ter beschikking staan van verenigingen.

Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning? 

Om de ondersteuning aan te vragen moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een VZW zijn;
  • of een stichting zijn;
  • of een onderwijsinstelling zijn erkend door de Vlaamse overheid die de infrastructuur beheert;
  • of een openbaar bestuur zijn die de infrastructuur beheert;
  • of een bewonersgroep zijn.

Wat ondersteunen we?

De investering moet gerealiseerd worden ten behoeve van bestaande infrastructuur in het district Berchem. De infrastructuur moet aan niet-commerciële tarieven gehuurd kunnen worden door verenigingen.

Om de ondersteuning te krijgen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan, die u kan raadplegen in het ondersteuningsreglement.

Welke ondersteuning krijg ik? 

De minimale ondersteuning bedraagt 2.500,00 euro of 50% van de werkelijk gemaakte investering (inclusief BTW). De totale investering bedraagt minimaal 5.000,00 euro (inclusief BTW).

De maximale ondersteuning bedraagt 25.000,00 euro en kan niet meer bedragen dan 50%.

Hoe vraag ik een ondersteuning aan? 

De ondersteuningsaanvragen moeten jaarlijks worden ingediend uiterlijk op 31 maart bij het district Berchem via de verenigingendatabank. De ontvanger heeft tot 30 april de mogelijkheid om een onvolledig dossier aan te vullen indien dit dossier blijkt onvolledig te zijn na controle van de aanvraag.

U kan uw ondersteuning digitaal aanvragen via de verenigingendatabank

Meer info 

Cultuurantenne
cultuurantenne.berchem@antwerpen.be