Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Werkingsondersteuning voor culturele verenigingen in Berchem

Het district Berchem wil de Berchemse culturele verenigingen ondersteunen in hun reguliere jaarwerking.  

Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning? 

De ondersteuning wordt verstrekt aan verenigingen wiens werking op het grondgebied van het district Berchem doorgaat en de bewoners van Berchem ten goede komt. De vereniging moet een regelmatige en onafgebroken werking ontplooien in Berchem en tijdens haar werkingsjaar minstens één publieke culturele activiteit organiseren. De activiteiten, eigen aan de reguliere werking, worden niet ondersteund door een andere ondersteuning van het district Berchem.  

Wat ondersteunen we? 

De ontplooiing van een regelmatige en onafgebroken werking in het district Berchem met organisatie van minstens één publieke culturele activiteit. 

Het district Berchem houdt bij de beoordeling van de aanvraag rekening met een aantal doelstellingen die u kan raadplegen in het ondersteuningsreglement . 

Welke ondersteuning krijg ik? 

Het bedrag van de ondersteuning bedraagt maximum 1.000,00 EUR. 

Hoe vraag ik een ondersteuning aan? 

De aanvragen kunnen tot 1 oktober voorafgaand aan het werkingsjaar waarvoor de ondersteuning aangevraagd wordt, ingediend worden.  

Voordat een aanvraag kan worden ingediend, moet de aanvrager éénmalig een adviesmoment van Het Berchems Cultuurschap bijwonen waarop de werking van de aanvrager wordt toegelicht. Het Berchems Cultuurschap adviseert het districtscollege over de toe te kennen ondersteuning en begeleidt aanvragers hierin. De praktische informatie over de adviesmomenten is terug te vinden op de website van Het Berchems Cultuurschap. 

Elke aanvraag wordt via de verenigingendatabank ingediend. De datum van indiening in de verenigingendatabank geldt hier als bewijs.  

Meer info 

Cultuurantenne
cultuurantenne.berchem@antwerpen.be 

Het Berchems Cultuurschap
website | Het Berchems Cultuurschap
Facebook | Het Berchems Cultuurschap 
Instagram | Het Berchems Cultuurschap