vuilnisophaler die restafval in de huisvuilwagen laadtSigrid Spinnox

Aanpassing prijzen restafval

De stad Antwerpen past vanaf 1 januari 2020 haar prijzen aan voor restafval. Een kleine restafvalzak wordt goedkoper en de overige prijzen voor restafval (zakken, stortingen of stickers) wijzigen maar Antwerpen blijft de goedkoopste in Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2020 worden de prijzen voor restafval aangepast. De prijzen voor PMD wijzigen niet. Papier en karton, GFT en glas blijven gratis. Een kleine restafvalzak (30 liter) wordt zelfs 9 cent goedkoper. Voor alle andere zakken, stickers of stortingen gaat het om volgende stijgingen:

  TypePrijs
kleine restafvalzak (30 liter)van € 0,50 naar € 0,41
grote restafvalzak (60 liter)van € 0,75 naar € 0,83
kleine storting sorteerstraatjes (30 liter)van € 0,30 naar € 0,41
grote storting sorteerstraatjes (60 liter)van € 0,60 naar € 0,83
afvalsticker container 240 litervan € 150 naar € 172,64 (per jaar)
afvalsticker container 770 litervan € 450 naar € 553,74 (per jaar)
afvalsticker container 1100 litervan € 600 naar € 791,12 (per jaar)

Waarom wijzigen de prijzen?

De stad moet het Vlaams materialendecreet (VLAREMA) volgen. Hierin staan de minimum- en maximumtarieven voor het aanbieden van huisvuil. De prijzen zijn gekoppeld aan de indexaanpassingen. Omdat het huidige tarief van de stad Antwerpen niet meer beantwoordde aan de hogere wetgeving, moest dit aangepast worden. De stad Antwerpen heeft beslist om steeds het goedkoopst wettelijk toegelaten tarief voor restafval aan te rekenen. De tarieven voor PMD-zakken of PMD-afvalstickers wijzigen niet. Bovendien blijft Antwerpen hiermee de goedkoopste in Vlaanderen.

Minder afval

De stad Antwerpen wil haar bewoners stimuleren om goed te sorteren en recycleren maar vooral om in te zetten op minder afval. Zo staan er heel veel tips om afval te vermijden of te verminderen in het ‘Minder Afval Magazine’. U kan door bijvoorbeeld een drinkbus te vullen met kraantjeswater heel wat plastic flessen vermijden. Of neem altijd een herbruikbare zak mee naar de winkel en koop zoveel mogelijk in bulk. Op die manier vermijdt u plastic verpakkingen en zakjes. Minder afval is goed voor het milieu maar ook goed voor uw portemonnee. Kijk hier voor meer tips voor minder afval.

18 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Francine Jorissen

Vermits wij op een appartement wonen hebben wij geen plaats voor een groencontainer, wij hebben navraag gedaan voor een kleine draagbare groenbak maar deze bestaat niet in deurne. Wij zijn dus genoodzaakt ons groenafval bij het restafval te doen!

Jouw avatar
Antoon Lauryssens

Sorteerstaatjes van 0,60 naar 0,83 euro en dan mogen we ons eigen vuil nog zelf weg doen .Dank aan de stad antwerpen.

Jouw avatar
Jean Moerenhout

dus een grote restafvalzak van 60 liter, kost nu meer dan 2 rollen van 30 liter? waar is de logica?

Jouw avatar
Peter Van Elsacker

@Francine Jorissen: Fout, je kan toch een klein groen GFT zakje gebruiken in een gewoon vuilbakje en dat volle zakje buiten zetten. Doen wij ook, simpel. Aan alle klagers: we produceren allemaal afval, dat moet verwerkt worden, dat kost geld, dus is het normaal dat we daarvoor betalen en de kost niet op de anderen afwentelen. Zo gaat dat in een sociale maatschappij.

Jouw avatar
Marcel Praet

Inderdaad, we mogen ons huisvuil zelf naar het sorteerstraatje brengen en moeten dan evenveel betalen als op die plaatsen waar het huisvuil wordt opgehaald. Waar is de logica? En wanneer gaat die onzin van de sorteerstraatjes eindelijk ophouden?

Jouw avatar
Annick Van der Vliet

We moeten beter sorteren en minder afval creëren maar moeten de fabrieken hier niet eerst aan de slag Alles is in plastic verpakt en overal is karton rond :hebben wij hierom gevraagd ! Ik denk het niet Flessen apart verkopen kan ook Yoghurt apart zonder karton enz enz

Jouw avatar
WILLY STEENSELS

BESTAAT ER AL EEN OPHAALKALENDER RESTAFVAL/PAPIER/PMD JAAR 2020

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Willy, vanaf 1 januari kan u uw ophaalkalender online raadplegen via www.antwerpen.be/ophaalkalender. Woont u niet in een buurt met sorteerstraat? Dan kan u ook langs het stadsloket om een papieren versie van uw ophaalkalender 2020 op te halen.

Jouw avatar
Barbara De Backer

Een verhoging van 22,64 EUR voor een restafvalsticker. Regelrechte zakkenvullerij en verdoken belastingen noem ik dat.

Jouw avatar
Erik Roels

Beste, wij verzamelen ons papier in een blauwe container i.p.v. dozen en zakken maar de container wordt niet leeggemaakt. De dozen worden opgehaald, de container niet. ik vermoed dat er een sticker op gekleefd moet worden en dus...betalen ?

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Erik, er hoeft geen sticker op deze container gekleefd worden. Indien hij volgende keer weer niet leeg is kan u best een melding maken via voor niet opgehaald huisvuil via https://eloket.antwerpen.be/nl/eloket/melden/afval. Alvast onze excuses.

Jouw avatar
Gary Robion

Van €150 naar € 172,64 dit is géén kleine verhoging maar pure diefstal!!! Zal mijne container dan maar ... op de vuilbak smijten! Gangsters

Jouw avatar
Roger Van Loon

Peter Van Elsacker zegt: "Aan alle klagers: we produceren allemaal afval, dat moet verwerkt worden, dat kost geld, dus is het normaal dat we daarvoor betalen en de kost niet op de anderen afwentelen. Zo gaat dat in een sociale maatschappij." Ja zeker, maar wat verantwoordt zo'n grote stijging? Voor een kleine restafstorting betaalden we tot 31 december 0,3 euro. Nu is dat 0.41 euro, een stijging van maar liefst 37 procent. Voor een grote restafvalstorting was dat 0,6 euro en dat wordt nu 0,83 euro, een stijging van iets meer dan 38 procent.

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Roger, de stad moet het Vlaams materialendecreet (VLAREMA) volgen. Hierin staan de minimum- en maximumtarieven voor het aanbieden van huisvuil.

Jouw avatar
Snoeckx Anne-Marie

Misschien dat nu met de prijsverhoging onze container VOLLEDIG kan leeggemaakt worden ipv van enkel de bovenste zakken er uit te halen ??? Kan men dit ergens rapporteren. Als je betaalt verwacht je ook een GOEDE ophaling.

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Anne-Marie, als uw huisvuil niet correct wordt opgehaald, kan u dit steeds melden via https://eloket.antwerpen.be/nl/eloket/afval-andere.

Jouw avatar
Aaron Verley

Jullie zijn schandalig. Sorteerstraten laten opdringen en nu moeten wij meer gaan betalen en nog zelf ons vuil naar buiten dragen? Zijn jullie op jullie kop gevallen of gewoon stom geboren? Sluikstort is in Berchem sinds het invoeren van de sorteerstraten gestegen. Dagelijks staat er vuil aan mijn deur dat niet van mij is.. en nu gaan jullie de mensen nog meer doen betalen? Berchem gaat een stort worden. En kom niet af met je moet dat melden he . Haalt niets uit. komt een manneke het ophalen en dat is het. Wauw wat een oplossing.

Jouw avatar
Marc De Moor

Moest het nu nog proper zijn in de Antwepen stad en de districten dan is de prijs te doen, maar op de openbare weg is het 1 zwerfafval gedoe. Teveel volk waarvan men dat aanvaard vermoed ik. Denken, durven, doen ? Niets van te merken te Antwerpen !!!