Aanpassing rijrichting Ferdinand Coosemansstraat en Belpairestraat

In de Ferdinand Coosemansstraat en Belpairestraat is een proef gestart met aanpassing van de rijrichting voor autoverkeer. Met deze maatregelen wil het district de woonomgeving en schoolomgeving in deze buurt veiliger, aangenamer en leefbaarder maken. 

Ferdinand Coosemansstraat

Een deel van de Ferdinand Coosemansstraat werd aangepast voor een proefopstelling. In het proefproject is het stuk tussen de Sint Lambertusstraat en de Grotesteenweg voor autoverkeer enkelrichting, in de richting van de Grotesteenweg. Voorheen was dit stuk dubbelrichting.

Belpairestraat

Om te voorkomen dat buurtbewoners ver moeten omrijden, wordt ook in een deel van de Belpairestraat de rijrichting aangepast. Daar wordt de enkelrichting tussen de Sint Lambertusstraat en de Grotesteenweg omgedraaid, in de richting van de Sint Lambertusstraat. Zo blijft de circulatie in de buurt gegarandeerd. Er kan altijd een rondje gereden worden (Grotesteenweg - Belpairestraat - Sint-Lambertusstraat - Ferdinand Coosemansstraat).

Fietsers

Fietsers kunnen in beide straten nog steeds in de beide richtingen rijden.

De groene pijlen tonen de nieuwe rijrichting in de Belpairestraat en Ferdinand Coosemansstraat
De groene pijlen tonen de proefopstelling met de nieuwe rijrichting voor autoverkeer in de Belpairestraat en Ferdinand Coosemansstraat. Er kan altijd een rondje gereden worden (Grotesteenweg - Belpairestraat - Sint-Lambertusstraat - Ferdinand Coosemansstraat).

Parkeren

Het parkeren in de straten is aangepast in functie van de nieuwe rijrichting. Let op de nieuwe signalisatie.

Als de evaluatie van het proefproject positief is, voeren stad en district de nieuwe verkeerscirculatie definitief in.

 

Meer info

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
Tel: 03 338 40 18
E-mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!