Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
bomenStad Antwerpen, Jeugddienst

Bomen in Berchem: rooien en aanplanten

Zieke bomen of bomen die op het punt staan om te vallen, worden gerooid en er wordt een nieuw exemplaar aangeplant. Hieronder vindt u een overzicht waar er bomen gerooid en aangeplant worden. De aanplant van bomen en struiken gebeurt in het plantseizoen van de groendienst, dat loopt ongeveer van november tot maart.

 

Hof Van Nauwelaerts

 • Bomen: 1 Amerikaanse eik (Quercus rubra) en 1 gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus).
 • De eik heeft een zeer slechte conditie, achterstallige dikte groei over ongeveer 30% van de stamomtrek, een uitgescheurde plakoksel met daarnaast een spechtengat. De uitgescheurde plakoksel en het spechtengat vormen een verhoogd risico dat niet duurzaam oplosbaar is. Deze boom moet daarom om veiligheidsredenen gerooid worden.
 • De esdoorn heeft een zeer slechte conditie met zeer veel dood hout in de kruin. De boom overgroeit de gehele voorgevel van het naburige huis. De top is afgestorven en zal verder inrotten. Dit probleem is niet duurzaam oplosbaar. Het verwijderen van de verhoogde risico’s zal slechts een tijdelijke oplossing zijn. Daarom wordt deze boom gerooid.
 • De bomen worden op dezelfde locatie vervangen door twee inheemse exemplaren: een beuk (Fagus sylvatica) en een lijsterbes (Sorbus Aucuparia). Daarnaast staat er al een haagbeuk (Carpinus betulus) klaar om uit te groeien tot een volwaardig exemplaar. 
 • Timing: vanaf 3 april 2020

Lodewijk Van Berckenlaan

 • Bomen: 2 kerspruimen (Prunus cerasifera 'Nigra')
 • Beide bomen zijn volledig afgestorven. Deze bomen moeten om veiligheidsredenen geveld worden.
 • Heraanplant van twee kerspruimen (Prunus ceracifera 'Nigra') gebeurt op dezelfde locatie, na het vergroten van de boomspiegels.
 • Timing: voorjaar 2020

Marcel Auburtinlaan-Brilschanspark

 • Bomen: 14 Italiaanse populieren (Populus nigra ‘Iatalica’)
 • De bomen ter hoogte van Marcel Aubertinlaan 15 tot 29 zijn in zeer slechte conditie en voor minstens 50% afgestorven. Ter hoogte van de stamvoeten zijn er holtes. Daardoor is het risico op afbreken van de bomen erg groot. De bomen staan langs de openbare weg. Omwille van de veiligheid is het daarom nodig om de bomen te vellen.
 • Heraanplant is voorzien in het kader van het masterplan Park Brialmont
 • Timing: maart 2020

Ringfietspad-Polygoonstraat-Karel Coggestraat

 • Bomen: 30 witte abeel (Populus alba), 2 gewone es (Fraxinus exelsior) en 6 schietwilgen (Salix alba), ter hoogte van de hondenloopzone.
 • De witte abelen zijn scheefgezakt of vertonen grondscheuren. De bomen zijn gedeeltelijk ontworteld. Het is onmogelijk om ze nog terug recht te trekken en te verankeren.
 • De essen  zijn door andere scheefgezakte bomen zwaar beschadigd en mee scheefgezakt.
 • De schietwilgen zijn in zeer slechte conditie, veel dood hout, de bast van de stam is voor meer dan 50%  afgestorven en er zijn parasitaire houtschimmels aanwezig.
 • Als heraanplant wordt er ecologisch bosgoed aangeplant. Het gaat om een combinatie van gewone haagbeuk, de zoete kers, kriek, boskers, de gewone lijsterbes en de zomereik.  De aanplant van dit nieuwe bosgoed verhoogt de biodiversiteit in de ecologische schakel van groene zones langs de Ring. Het vormt een ideale nest- en schuilplaats voor bijvoorbeeld vogels, egels en kleine knaagdieren. Onderaan deze pagina kan u het aanplantingsplan downloaden.
 • Timing: vanaf 31 augustus tot ongeveer 11 september 2020.
 • Let op: tijdens de werken is de hondenloopzone afgesloten voor honden en hun baasjes.

Rooilaan

 • Bomen: 9 kerspruimen (Prunus cerasifera ‘Nigra’)
 • De bomen ter hoogte van huisnummers 2 tot 6 zijn in zeer slechte conditie, ze zijn allemaal zwaar aangetast door boomgaardvuurzwam en hebben een verhoogd risico op takbreuk. Dode takken wegsnoeien is geen optie meer.
 • Verspreid over de drie plantvakken worden er acht Japanse sierkersen (Prunus ‘Accolade’) aangeplant. Dit is een bloesemdragende soort. Verder heeft deze sierkers een vaasvormige, breed uitgroeiende kroon en is weinig gevoelig voor ziekten en plagen.
 • Timing: voorjaar 2020

Uitbreidingstraat

 • Boom: zilverlinde (Tilia tomentosa)
 • De boom is scheefgezakt en helt over naar een andere boom. Het risico dat de boom omvalt is hoog en deze moet daarom om veiligheidsredenen geveld worden.
 • De boom wordt in het volgende plantseizoen vervangen door een boom van dezelfde soort op dezelfde locatie.
 • Timing: zomer/najaar 2020​

Principes goed groenbeheer

In een stedelijke omgeving is een goed groen- en bomenbeheer erg belangrijk. Waar in landelijke gebieden de natuur zijn vrije gang kan gaan, is dit in een dichtbevolkte stad helaas niet het geval. Bomen die er slecht aan toe zijn moeten gerooid worden zodat ze geen schade of, erger nog, ongelukken kunnen veroorzaken. Toch zijn er ook nog andere reden dan enkel veiligheidsoverwegingen om aan groenbeheer te doen. Het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid legt de doelen van het rooien en planten van bomen erg helder uit in onderstaand filmpje.

Meer info

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem 
tel. 03 338 40 18
wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be