Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
toekomstbeeld terrassenstructuur aan vijverCLUSTER landschap & stedenbouw i.s.m. Witteveen+Bos

Park Brialmont

“De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschanspark versmelten straks tot een groots Park Brialmont. Een groen hart dat klopt voor Berchem.”

Nieuwe updates over de werken verschijnen telkens bovenaan deze pagina. Hieronder leest u de algemene informatie over masterplan Park Brialmont.

Wat is het masterplan?

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één grote 'groene long' van maken als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont. De eerste twee concrete projecten zijn intussen uitgevoerd: recreatief natuurpark Wolvenberg en de entree aan de Grotesteenweg.

Natuur en erfgoed als sterke identiteit

Het masterplan is een globale visie voor Park Brialmont en geeft weer hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het is een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt en zo de basis vormt voor concrete projecten. Het masterplan werd opgemaakt in samenwerking met Natuurpunt.

Met een oppervlakte van 42 ha (32 ha zonder de Ring, de Singel en het Ringspoor) is Park Brialmont groter dan bijvoorbeeld Park Spoor Noord (18 ha) en het Middelheimpark (24 ha).

Centraal thema in het masterplan is de combinatie van natuur en erfgoed, de bestaande sterkte van het gebied. Door de aanwezigheid van het natuurgebied Wolvenberg kan er een waardevol natuurpark ontwikkeld worden. De restanten van de Brialmont-omwalling maken het mogelijk die bijna vergeten omwalling beleefbaar te maken.

Drie ruimtelijke principes

Het masterplan werkt een gedetailleerd landschapsontwerp uit binnen de nieuwe identiteit als natuur- en erfgoedpark. Het ontwerp refereert aan de oorspronkelijke Brialmont-omwalling en speelt met hoogtes en laagtes, doet voorstellen voor een duurzaam en ecologisch watersysteem, versterkt het historische karakter, werkt een heldere padenstructuur uit en creëert nieuwe verblijfsplekken.

Het masterplan bevat concrete projecten voor korte tot middellange termijn die gedetailleerd uitgewerkt worden tot op het niveau van schetsontwerp. Zo kan snel worden overgegaan tot de uitvoering.

Daarnaast onderzoekt het masterplan ook de mogelijkheid om een parkverbinding te maken over de Ring en de bouw van een geluidswal. Het blijkt mogelijk te zijn de drie versnipperde groengebieden om te vormen tot een samenhangend park. Verder blijkt dat een geluidswal de geluidskwaliteit van zowel het park als de achterliggende bebouwing aanzienlijk kan verbeteren en dat zo'n infrastructurele ingreep kwalitatief kan geïntegreerd worden, zoals bij het project Ringpark Groene Vesten.

Twee concrete uitvoeringsprojecten

In samenspraak met het district Berchem werden 2 projecten uit het masterplan geselecteerd om eerst uit te voeren: het ecologisch natuurpark Wolvenberg en de entree aan de Grotesteenweg.

Het natuurpark Wolvenberg (naast natuurgebied Wolvenberg) is een nieuwe open groene ruimte, aansluitend op het De Villegaspark, voor de bewoners van Oud-Berchem.De entree aan de Grotesteenweg doet denken aan de vroegere Brialmont-omwalling. Er is een ligweide, een terrassenstructuur aan de Brilschansvijver en een duidelijke padenstructuur.

In het najaar van 2018 gingen de werken van start, tegen de zomer van 2020 waren ze klaar. Voor de uitwerking van dat concrete project is 800.000 euro begroot. 400.000 euro is begroot door de stad, 400.000 euro door het district Berchem.

Ontwerpteam

Het masterplan Park Brialmont werd uitgewerkt door het ontwerpteam CLUSTER en Witteveen+Bos onder regie van AG VESPA. Het ontwerpteam hield rekening met de resultaten van bevragingen van buurtbewoners en gebruikers van de parken. Tussen eind 2012 en 2015 gingen op verschillende momenten in totaal zo'n 180 mensen het gesprek aan.

U kan het definitief masterplan Park Brialmont online bekijken en downloaden.

Meer info

AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
tel 03 259 28 10
www.agvespa.be