Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Een simulatie van een tuinstraat in BerchemTom Cornille

Tuinstraten Berchem

Het district Berchem, de stad Antwerpen en Aquafin leggen in Oud-Berchem vier Tuinstraten aan. Het gaat om de Wasstraat, Woeringenstraat, Berthoutstraat (enkel het deel tussen de Walemstraat en de Van Campenhoutstraat) en De Brouwersstraat.

Update november 2022

De werken aan de Tuinstraten zijn klaar!

Timing en fasering

De Tuinstraten worden niet in één keer aangelegd. De aannemer gaat te werk in verschillende
fases die kort op elkaar volgen en elkaar ook deels overlappen. Op onderstaand overzichtsplan ziet u het overzicht van de totale werken met de bijhorende fases.

De verschillende fases van de werken

Onderstaande data zijn louter indicatief, afhankelijk van het weer of onvoorziene omstandigheden kunnen deze nog aangepast worden.

Fase A (blauw):

 • Afgewerkt
 • Waar: de Wasstraat (tussen de Driekoningenstraat en de leveranciersingang van Albert Heijn)

 

Fase B (rood):

 • Afgewerkt
 • Waar: de De Brouwersstraat en de Woeringenstraat (tussen de Sint-Lambertusstraat en de Van Campenhoutstraat)

 

Fase C (groen):

 • Afgewerkt
 • Waar: de Berthoutstraat (tussen de Sint-Lambertusstraat en de Van Campenhoutstraat)

 

Fase D (paars):

 • deel Woeringenstraat (tussen de Sint-Lambertusstraat en Wasstraat): afgewerkt
 • de Wasstraat (tussen de Berthoutstraat en de Ferdinand Coosemansstraat) en de rest van de Woeringenstraat (tussen de Walemstraat en de Wasstraat): de werken in de Wasstraat en Woeringenstraat zijn lopende.

 

Fase E (geel):

 • kruispunt Sint-Lambertusstraat en Berthoutstraat: afgewerkt
 • rest Berthoustraat: lopende

Riolering

Binnenkort wordt in de Wasstraat, Woeringenstraat, De Brouwersstraat en een deel van de Berthoustraat gestart met de aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Dit rioleringsstelsel bestaat uit twee delen:

 • Een voor de opvang en het transport van afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • Een voor de opvang van hemelwater dat voornamelijk ter plaatste wordt geïnfiltreerd.

Als in de straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, dan moet sinds 1 juli 2011 de privériolering van elke woning worden gekeurd.
Hierbij wordt nagegaan of:

 • Het regenwater van de voorste dakhelft werd gescheiden van het afvalwater (indien mogelijk zonder aan de woning te breken), dit wordt uitgevoerd door onze aannemer.
 • Alle afvalwater van de woning werd aangesloten op de openbare riolering

Indien u twijfelt of uw woning is aangesloten op de riolering, kan u een afspraak maken met een van onze afkoppelingsdeskundige op 03 450 45 45 of contact@aquafin.be met de vermelding van project 23.557B

De aansluiting van uw woning op de riolering wordt netjes onder het voetpad geplaatst. Daardoor is een keuring na de wegeniswerken niet meer mogelijk. We willen het voetpad immers niet opnieuw opbreken.
U zal van ons tijdens de aanleg van uw straat een brief ontvangen, met mogelijke data van de keuring.
De eerste keuring is gratis, ze wordt betaald en georganiseerd door uw rioolbeheerder water-link. U kunt uiteraard ook zelf een keurder aanstellen. In dit geval ontvangen we tegen december 2021 graag een kopie van het keuringsattest. Water-link komt dan niet tussen in de kosten van de keuring.

Belangrijk: Maak een afspraak voor het voetpad wordt aangelegd. Als de huisaansluitingen niet meer bereikbaar zijn, dan moeten we voor de keuring kosten aanrekenen.

Wat hebt u nodig voor de keuring?

 • Hebt u advies gevraagd aan onze afkoppelingsdeskundige, dan heeft hij/zij hiervan een dossier opgemaakt. Leg dit dossier a.u.b. klaar wanneer de keurder bij u langskomt.
 • Hebt u in tussentijd ook al aanpassingswerken uitgevoerd? Leg dan ook de foto’s en eventueel een aangepast plan klaar voor de keurder.
 • Hebt u geen van beiden gedaan, duid dan op het bijgevoegde plan schematisch aan waar de keuken, badkamer, wasmachine en toiletten in uw woning zijn. Als u weet waar de rioleringsbuizen liggen, dan mag u ook deze al aanduiden op het plan.

 

Minderhindermaatregelen

Bereikbaarheid
Tijdens de werken zal uw straat niet bereikbaar zijn met de wagen. De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag.

Tijdens de werken van de aannemer in uw straat is er geen plaatselijk verkeer mogelijk. Te voet of met de fiets geraakt u uiteraard altijd bij uw woning.

Kan u tijdens de werken uw garage of garagebox niet bereiken? U kan een tijdelijke bewonerskaart aanvragen om op straat te parkeren tijdens de duur van de werken via mobiliteitenparkeren@antwerpen.be
Denk ook eens aan alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals de tram of de Velo stadsfietsen. Kijk op www.slimnaarantwerpen.be voor meer tips over alternatief vervoer, mobiliteit en parkeergelegenheid aan de rand van de stad.

Veiligheid op de werf
Op een werf schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s voor u en voor ons te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen. Maar als we de veiligheid voor iedereen willen vergroten, dan hebben we uw hulp nodig!
Enkele richtlijnen:

 • Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.
 • Ga alleen op de werf als het niet anders kan.
 • Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.
 • Zorg dat u alles ziet en hoort, berg uw gsm even op.

Huisvuilinzameling
Met de huisvuilophaaldienst werden afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook tijdens de werken wordt opgehaald. Als de riolering in de straat wordt gelegd, dan kan de vuilniswagen niet door. Breng daarom a.u.b. uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat.

Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer. Zo kunt u samen met hem/haar een oplossing zoeken.

Verhuis of levering
Plant u een verhuis of verwacht u een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer of via onderstaande gegevens. Zo kan de aannemer nagaan wat er mogelijk is.

Belangrijk voor handelaars en ondernemingen
Hinder door de werken voor uw deur? Dan kunt u mogelijk een hinderpremie van 2.000 euro krijgen van het Vlaamse Gewest. Als u voor deze premie in aanmerking komt, dan krijgt u van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch een bericht. Daarmee kunt u de uitbetaling
van de premie aanvragen. Bent u gedwongen uw zaak volledig te sluiten, dan kunt u bijkomend een sluitingspremie vragen. Voorwaarden en meer info: www.vlaio.be/hinderpremie.

Veelgestelde vragen

Waarom werkt de aannemer met zo’n grote machines?
Om de riolering aan te leggen werden de noodzakelijke machines aangewend die het benodigde gewicht van rioolbuizen en bijhorende inspectieputten kunnen dragen. Waar mogelijk worden kleine machines aangewend om de impact op de openbare ruimte en de omgeving te beperken.


Wat moet ik doen als ik schade aan mijn woning merk die er voor de werken nog niet was?
Bij schade is het belangrijk dat u meteen melding doet bij uw verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij kan een melding en offerte tot herstel laten overmaken aan verzekeringen@aquafin.be met de vermelding van project 23.557B. De betrokken bewoners die een melding hebben gedaan werden reeds contacteert door Aquafin. Van een aantal werd reeds een schadeverslag met kostenraming ontvangen, van enkele moeten dit nog ontvangen worden. Zodra de kostenraming binnen is zal er een expertise doorgaan in aanwezigheid van de betrokken partijen. Zodra het expertiseverslag beschikbaar is zal er meer duidelijkheid zijn over de oorzaak van de schade. Tot die tijd is het onmogelijk om hierover uitspraken te doen.


Waarom werkt de aannemer aan de keldergaten?
Er werd vastgesteld dat veel keldergaten in een zeer slechte staat verkeren. Deze werden vroeger op een minder kwalitatieve wijze gebouwd dan men nu zou doen. Door de combinatie van de noodzakelijke graafwerken (voor de nieuwe wegopbouw) en de slechte staat van de keldergaten zijn een aantal keldergaten tijdelijk weggenomen. Alle keldergaten worden opnieuw geplaatst. De onderbouw gebeurt (indien noodzakelijk) met nieuwe materialen: bakstenen en mortel. De oorspronkelijke bovenafwerking wordt hergebruikt, in de staat waarin deze verkeerde. De keldergaten zijn afgewerkt tegen het moment dat de rijweg zelf klaar is.


Is het zinvol om een plaatbeschrijving van mijn woning te laten opmaken?
Aquafin stelt voor aanvang van de werken geen plaatsbeschrijvingen op. Evenmin ondertekenen we plaatsbeschrijvingen die werden opgesteld in opdracht van derden. Een plaatsbeschrijving voorkomt immers geen schade en heeft geen enkel beschermend karakter tegen het ontstaan van schade. Het is bovendien een momentopname en geeft slechts een beperkte beschrijving van de toestand van een pand. Een plaatsbeschrijving kan een handig hulpmiddel zijn om schade vast te stellen, maar kan ook voor discussie zorgen als ze onvolledig is. Het bestaan van een plaatsbeschrijving geeft bovendien geen garantie op een schadevergoeding. Wat als er toch schade is? Dan meld je het schadegeval schriftelijk aan Aquafin, via verzekeringen@aquafin.be.

Aquafin geeft op zijn beurt het schadegeval aan bij zijn ABR (Alle Bouwplaatsrisico's)-verzekeraar en/of makelaar. Hij zal vervolgens een expert aanstellen. Deze expert zal tijdens een tegensprekelijke expertise vaststellen:

 • of er schade is
 • hoe groot de schade is
 • of er een oorzakelijk verband bestaat met de werken die in opdracht van Aquafin werden uitgevoerd.

Als u dit wenst, dan kan u zich hierbij laten bijstaan door een expert van uw eigen verzekering.

Waterschade
Bij schade aan de waterleiding herstelt de aannemer de leiding zo snel mogelijk. Waterschade door insijpeling van het hemelwater werd nergens vastgesteld. De nieuwe rijweg wordt grotendeels waterdoorlatend (grasbetontegels en geveltuinen). Ondergronds wordt een waterdoorlatende fundering aangebracht die ervoor zorgt dat het water af kan zakken naar de diepere ondergrond. Dit waterdoorlatend volume grens niet aan de gevels. Er is wordt steeds een minimale afstand van 1m00 tot 1m50 ten opzichte van de gevels vrij gehouden. Bijkomend wordt er nog tussen de verharding en de aansluitende gevel een bijkomende water-ondoorlatende epdm-folie geplaatst. Het waterdicht maken van de kelders zelf is geen onderdeel van de opdracht van de aannemer, dit is -indien gewenst- een last van de eigenaar.

Meer info

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 18
wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be

Aquafin
tel. 03 450 45 45
contact@aquafin.be met de vermelding van project 23.557B