Veelgestelde vragen over heraanleg Florent Cootmansplein en omgeving

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de heraanleg van het Florent Cootmansplein en de omliggende straten in de wijk Groenenhoek. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende thema's: de werken, groen, verkeer en mobiliteit, parkeren, sorteerstraten, riolering en overige.

De werken

In welke straten wordt gewerkt?

 • Arbeidersstraat
 • Florent Cootmansplein
 • Woningenstraat
 • Lambert Briesstraat
 • Groenenhoekstraat
 • Spoorwegstraat

Welke werken staan er op de planning?

- Rio-link vervangt in elke straat (behalve de Lambert Briesstraat) de riolering.
- Het district Berchem legt de straten opnieuw aan.

Het district heeft bij de heraanleg van de straten vooral aandacht voor:

 • meer groen
 • meer parkeerruimte
 • een vlotte en veilige verkeerscirculatie

Welke materialen worden gebruikt voor heraanleg van de straten?

 • De rijweg wordt in elke straat asfalt.
 • De parkeerstroken worden aangelegd met kasseien.
 • De voetpaden worden aangelegd met stoeptegels.

Wat gebeurt er met het Florent Cootmansplein?

Het Florent Cootmansplein wordt het groene hart van de wijk.

 • Het plein loopt tot aan de voortuin van de bewoners. Dit geeft een ruimer en groener gevoel.
 • Het plein wordt verkeersvrij. De inritten blijven wel bereikbaar.
 • De paden aan de rand van het plein zorgen ervoor dat alle woningen goed bereikbaar zijn. Door de paden te verharden kan er hier ook stapvoets over gereden worden voor het laden en lossen.
 • Parkeren kan in de ‘parkeerpockets’ aan de rand van het plein.
 • Betonnen treden zijn een grens tussen de parkeervakken en het groene plein. Ze kunnen ook als zittrap gebruikt worden.
 • Er is een wadi (waterafvoer door infiltratie) voorzien. Dit is een ondiepe zone in het gazon die ervoor zorgt dat bij hevige stortbuien het regenwater geleidelijk aan in de ondergrond sijpelt. Deze zone staat slechts heel kort onder water na een hevige regenbui.
 • Centraal in het ontwerp is een speelzone voorzien voor de allerkleinste kinderen.
Centraal in het ontwerp is een speelzone voorzien

Wanneer en waar starten de werken?

De eerste werken starten in de Arbeidersstraat. Aansluitend worden de andere straten heraangelegd, in deze volgorde:

 • Woningenstraat
 • Groenenhoekstraat en Lambert Briesstraat
 • Spoorwegstraat
 • Florent Cootmansplein

We verwachten dat de werken aan de Arbeidersstraat tot het najaar van 2018 duren, daarna komt de Woningenstraat aan de beurt. Het exacte verloop van de werken is erg afhankelijk van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden.

Groen

Hoeveel en welke bomen komen er?

In totaal komen er in de wijk zo’n 140 bomen bij. Het gaat om vijf types bomen:

 • De ‘straatboom’: een type boom dat, zoals de naam al zegt, gebruikt zal worden in de straten.
 • De ‘perspectiefboom’: grotere bomen die al van ver in de wijk zichtbaar zijn.
 • De ‘bermboom’: bomen voor de groene berm langs de spoorweg aan de Woningstraat.
 • De bomen van de Arbeidersstraat: hier kiezen we voor bomen die goed passen bij de bestaande bomen van de Edelgesteentestraat en Diksmuidelaan.
 • De ‘pleinboom’: dit zijn de bomen op het Florent Cootmansplein.
Vijf types bomen in de wijk

Verkeer en mobiliteit

Welke snelheidsremmende maatregelen worden genomen?

 • De hele wijk wordt een zone 30.
 • Op verschillende plekken zijn verkeersplateaus voorzien.
 • De toegangen tot het Florent Cootmansplein worden ingericht als woonerf. Dit wil zeggen dat de maximumsnelheid hier beperkt is tot 20 km/uur.

Welke maatregelen worden genomen tegen sluipverkeer?

Om het sluipverkeer terug te dringen, worden enkele straten een enkelrichtingstraat. Doordat de Spoorwegstraat gedeeltelijk eenrichtingsverkeer wordt, vermindert het sluipverkeer richting Arbeidersstraat. Dit geeft minder conflicten op het kruispunt Spoorwegstraat – Arbeiderstraat.

Het Florent Cootmansplein is afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is dus tweerichtingsverkeer tot aan het plein (zowel aan de kant van de Arbeidersstraat, als aan de kant van de Groenenhoekstraat).

Welke straten worden enkelrichting?

 • Groenenhoekstraat
 • Woningenstraat
 • Lambert Briesstraat
 • Spoorwegstraat (van Arbeidersstraat tot Groenenhoekstraat)

Parkeren

Waar kan ik parkeren?

Over heel de wijk komen er 33 extra parkeerplaatsen. In de Spoorwegstraat kan er in de nieuwe situatie aan twee kanten geparkeerd worden. Op het onderstaande plan ziet u de nieuwe parkeersituatie. Al het blauw op de kaart is parkeerruimte.

parkeren aan het Florent Cootmansplein en omliggende straten

Hoe zit het met parkeren op het Florent Cootmansplein?

Het Florent Cootmansplein wordt een centrale groene plek in de wijk. We begrijpen dat er ook op en rond het plein vraag naar parkeerplaatsen is. Daarom komen aan weerskanten van het plein ‘parkeerpockets’ waar auto’s kunnen dwarsparkeren. Het aantal parkeerplekken op het gehele Florent Cootmansplein daalt van 37 plaatsen naar 30 plaatsen. Op andere plekken in de wijk komt er veel parkeerruimte bij. In totaal levert dit 33 nieuwe plaatsen op. Daar is het verlies van de 7 plekken op het plein al afgehaald.

Sorteerstraten

Wat is een sorteerstraat?

Met het verder uitbouwen van sorteerstraatjes kiest de stad Antwerpen voor een vernieuwend en duurzaam afvalsysteem. Veel afval kunnen we opnieuw gebruiken. Dat kan alleen maar als we verschillende soorten afval apart sorteren.

Sorteerstraten bestaan uit aparte inwerpzuilen met een deksel en ondergrondse afvalcontainers. Bij een sorteerstraatje kan u uw afval aanbieden wanneer het u best uitkomt. De afvalophaling bij een sorteerstraat is efficiënter en de vuilniswagen rijdt niet langer doorheen elke straat. Meer uitgebreide communicatie hierover volgt nog.

Neem voor meer info over sorteerstraten alvast een kijkje op www.antwerpen.be/sorteerstraatjes of bel naar de infolijn: 03 22 11 333.

Hoe werkt een sorteerstraat?

Bij een sorteerstraatje kan u uw afval aanbieden wanneer het u best uitkomt. Met de sorteerstraatjes kunt u 7 dagen op 7, ook op zon- en feestdagen, van 7 tot 22 uur, uw huishoudelijk afval gescheiden aanbieden. U heeft geen afvalzakken van de stad meer nodig.

Hoe minder afval u aanbiedt en hoe beter u sorteert, hoe minder u betaalt. Om een sorteerstraat te gebruiken, heeft u een sorteerpasje nodig. Meer uitgebreide communicatie hierover volgt nog.

Neem voor meer info over sorteerstraten alvast een kijkje op  www.antwerpen.be/sorteerstraatjes of bel naar de infolijn: 03 22 11 333.

Waar komen de sorteerstraten?

De twee paarse rechthoekjes op het plan zijn ondergrondse sorteerstraten. In heel Berchem buiten de Ring komen er sorteerstraten. De uitrol gebeurt in fasen.

sorteerstraatjes in de buurt van het Florent Cootmansplein

Riolering

Waarom wordt de riolering vernieuwd?

Rio-link vervangt in de wijk de riolering. Het rioleringsstelsel is verouderd en aan vervanging toe. Er komt een nieuw gescheiden stelsel voor in de plaats. Enkel in de Lambert Briesstraat worden er geen rioleringswerken gedaan. De riolering hier is in goede staat en blijft behouden.

Voor vragen over de riolering en huisaansluitingen kan u terecht bij het contactcenter van Aquafin:

tel. 03 450 45 45
Contactformulier op website van www.aquafin.be

Waarom wordt de riolering in de Lambert Briesstraat niet vernieuwd?

Rio-link vervangt in de wijk tussen de twee sporen de riolering. Enkel in de Lambert Briesstraat worden er geen rioleringswerken gedaan. De riolering hier is in goede staat en blijft behouden.

Voor vragen over de riolering en huisaansluitingen kan u terecht bij het contactcenter van Aquafin:

tel. 03 450 45 45
Contactformulier op website van www.aquafin.be

Overige

Is er gedacht aan speelruimte en veiligheid voor kinderen?

Het verruimde en vergroende Florent Cootmansplein levert speelruimte voor kinderen op. In het midden van het plein komt een speelzone. Het plein is meer verkeersvrij en de toegangen tot het Florent Cootmansplein zijn ingericht als woonerf. Extra veilig voor kinderen dus.

Wordt de verlichting ook vernieuwd?

Ja, in heel de wijk komt er nieuwe straatverlichting. Alles wordt LED-verlichting.

 

Meer info

Van zodra de werken van start gaan brengen we alle bewoners op de hoogte met een infobrief. We nodigen iedereen ook uit voor een startvergadering. Op deze vergadering is ook de aannemer aanwezig en lichten we het praktische verloop van de werken toe.

U vindt de laatste info ook steeds online via deze link.

Voor vragen over de riolering en huisaansluitingen kan u terecht bij het contactcenter van Aquafin:

tel. 03 450 45 45
Contactformulier op website van www.aquafin.be

Voor andere vragen kan u terecht bij het district Berchem:

Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel: 03 338 40 18
mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be