Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Ondersteuning bij infrastructuurwerken Berchemse jeugdlokalen

District Berchem ondersteunt de infrastructuurwerken aan de jeugdlokalen van Berchemse jeugdverenigingen op grondgebied van district Berchem.

Wie kan een aanvraag doen?

 • Een Berchemse jeugdvereniging die ondersteuning ontvangt voor de werking.
 • Een vzw/rechtspersoon/vereniging/… die in haar statuten het beheer van een lokaal van zulke Berchemse jeugdvereniging als één van de doelstellingen heeft staan.  

Welke infrastructuurwerken komen in aanmerking?

 • Aanpassings-, herstellings, duurzaamheids-, en toegankelijkheidswerken aan een lokaal van een jeugdvereniging
 • Werken in het kader van (brand)veiligheid- en/of inbraakpreventie
 • Het optrekken van een nieuw lokaal
 • De aankoop van een lokaal of bouwgrond met het oog op de start van de bouw van een lokaal binnen de drie jaar na aankoop

Raadpleeg alle voorwaarden in het reglement

Hoeveel bedraagt de ondersteuning?

De ondersteuning bedraagt maximum 80% van de gemaakte toegelaten kosten. Volledige renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten kunnen voor maximum 70% ondersteund worden.

Per budgetjaar kan ondersteuning alleen worden toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met de prioriteit van de werken voor het betreffende gebouw:

 • De jeugdvereniging stelt al dan niet, indien mogelijk, haar lokalen open voor andere Berchemse verenigingen. Het gaat specifiek over lokalen die op bepaalde perioden door de eigenaar niet gebruikt worden en aldus door andere Berchemse verenigingen gebruikt kunnen worden op momenten waarop die er nood aan hebben. 
 • voortbestaan van de jeugdvereniging en instandhouding van het lokaal op korte termijn
 • instandhouding van het lokaal op lange termijn
 • veiligheid
 • verfraaiing, ecologie en toegankelijkheid

Hoe vraag je ondersteuning aan?

Je vult het aanvraagformulier ‘2022 District Berchem - jeugd - infrastructuurwerken jeugdverenigingen’ in via de verenigingendatabank:  https://jeugd.csjdatabank.be/.

Welke informatie heb je hiervoor nodig?

 • Je voegt 3 offertes toe of je toont aan dat je inspanningen hebt gedaan om 3 offertes te bemachtigen.
 • Je gaat na of je een bouwvergunning nodig hebt voor de werken.
 • Hoe gaan jullie de werken financieren? Voeg de financiële planning toe.
 • Je voegt het bewijs toe dat je gebouw verzekerd is tegen brand (niet voor jeugdverenigingen die onder een jeugdwerkkoepel vallen waarmee de jeugddienst een overeenkomst heeft afgesloten).
 • Je bespreekt de werken met de eigenaar van het lokaal of de grond. 
  • Is het offertetotaal hoger dan 25.000 euro? Dan dien je te zorgen voor een schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokkenen (grondeigenaar, eigenaar, huurder, gebruiker e.d.) waarin de eigenaar zich ertoe verbindt de infrastructuur gedurende minstens 9 jaar, te rekenen vanaf de beëindiging van de werken, ter beschikking te stellen aan de aanvrager voor jeugdwerk of een andere door het district ondersteunde jeugdvereniging. 
  • Bestaat je jeugdvereniging minder dan 10 jaar en val je niet onder een jeugdwerkkoepel waarmee de jeugddienst een overeenkomst heeft afgesloten? Dan is de schriftelijke overeenkomst al nodig vanaf een offertetotaal van 3.000 euro. 

We adviseren om de werken niet te starten voordat het district de bestaande situatie heeft kunnen beoordelen en goedkeuren. Een uitzondering geldt als het gaat om dringende herstellingswerken. In dat geval overleg je de eerstvolgende werkdag met het district over de verdere procedure en geef je toelichting over de dringende aard van de werken en de eventuele herstellingen die al is gebeurd.

Meer informatie

Jeugddienst.berchem@antwerpen.be
tel. 03 239 14 86